نام فارسى متوکلوپراميد
  نام انگليسى METOCLOPRAMIDE HCL
  نام تجارى دارو Emex, Maxeran, Octamide, Reclomide, Reglan, Plasil
  گروه دارويى کولينرژيک.
  گروه شيميايى دارو آنتاگونيست مرکزى گيرنده دوپامين.
  مكانيسم اثر پاسخ به استيل کولين را در GI فوقانى افزايش داده که سبب انقباض عضلات معده، شل شدن پيلور و قسمت‌هاى دئودنوم و افزايش حرکات بدون تحريک ترشح مي‌گردد.
  موارد مصرف پيشگيرى از تهوع و استفراغ حاصل از کموتراپي، اشعه، تأخير تخليه معدي، ريفلاکس معده به مري.
  ميزان مصرف تهوع / استفراغ ناشى از شيمى درماني:
بالغين: تزريق وريدى ۲mg/kg هر ۲ ساعت، ۵ دوز، ۳۰ دقيقه قبل از انجام شيمي‌درمانى در صورت نياز هر ۳ـ۲ ساعت (تا ۵ دوز) قابل تکرار است.
تأخير در تخليه معدى (فلج ديابتيک):
بالغين: ۱۰mg خوراکى ۴ بار در روز ۳۰ دقيقه قبل از غذا يا به‌هنگام خواب به‌مدت ۲ تا ۸ هفته.
ريفلاکس معده به مري:
بالغين: خوراکى ۱۵ـ۱۰ mg چهار بار در روز ۳۰ دقيقه قبل از غذا.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط به اين دارو يا پروکائين يا پروکائين آميد، اختلالات صرعي، فئوکروموسيتوم، سرطان پستان، انسداد گوارشي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبى مرکزي: تسکين، خستگي، بي‌قراري، سردرد، بي‌خوابي، ديستوني، سرگيجه، خواب‌آلودگي.
گوارشي: خشکى دهان، يبوست، تهوع، بي‌اشتهائي، استفراغ.
ادرارى تناسلي: کامش ميل جنسي، ترشح پرولاکتين، آمنوره، گالاکتوره.
قلبى عروقي: کاهش فشارخون، تاکيکاردى فوق بطني.
پوستي: کهير، راش.
احتياطات: در حاملگى (در گروه B قرار دارد)، شيردهي، خونريزى گوارشي، CHF؛ بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: کامل. شروع اثر: خوراکى ۶۰ـ۳۰ دقيقه، عضلانى ۱۵ـ۱۰ دقيقه، وريدى ۳ـ۱ دقيقه. اوج اثر: ۲ـ۱ ساعت. مدت اثر ۳ـ۱ ساعت. انتشار: به اکثر بافت‌ها از جمله CNS. متابوليسم: کبدي. دفع: کليوى (نيمه عمر ۶ـ۵/۲ ساعت).
تداخلات داروئي: داروهاى مخدر و خواب‌آور باعث تشديد Sedation مغزى مي‌شود؛ داروهاى آنتي‌کولينرژيک و مخدر باعث کاهش اثر تحريکى بر سيستم گوارشى مي‌شود؛ مصرف همزمان فنوتيازين‌ها و هالوپريدول باعث تشديد عوارض اکستراپيراميدال مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ تزريق وريدى رقيق شده در صورتي‌که دوز مورد نظر کمتر از ۱۰ ميلي‌گرم است؛ در مدت ۲ دقيقه تجويز مي‌شود ۱۰mg يا بيشتر را مي‌توان در ۵۰ml يا بيشتر محلول سازگار رقيق ساخته و در مدت ۱۵ دقيقه تجويز کرد.
ـ ۵/۰ تا ۱ ساعت قبل از غذا براى جذب بهتر.
ـ آدامس، آب‌نبات سفت، جرعه‌هاى مکرر آب براى خشکى دهان.
روش تهيه / تجويز:
ـ در طول انفوزيون و با استفاده از ورق آلومينيومى دارو را از نور محافظت کنيد.
ـ آمپول‌ەاى بازشده را دور بي‌اندازيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: برطرف شدن تهوع، استفراغ، بي‌اشتهائي، احساس پري.
شکايت‌هاى گوارشي: تهوع، استفراغ، بي‌اشتهائي، يبوست.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ اجتناب از رانندگى و ديگر کارهاى توأم با سانحه تا زمان تثبيت شدن درمان بيمار.
ـ پرهيز از مصرف الکل يا ديگر مضعف‌هاى دستگاه عصبى مرکزى که اثرات تخديرى دارو را تشديد مي‌نمايند.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
افزايش: پرولاکتين، آلدسترون، تيروتروپين.