نام فارسى متيل تستسترون
  نام انگليسى METHYLTESTOSTERONE
  نام تجارى دارو Androld, Metandren,Testred, Virilon
  گروه دارويى استروئيد آنابوليک آندروژنى
  گروه شيميايى دارو استروئيد آنابوليک
  مكانيسم اثر استروئيد کوتاه اثر با فعاليت آنابوليک و قدرت مشابه تستوسترون.
  موارد مصرف جايگزينى آندروژن در بلوغ ديررس مردان، تسکين سرطان پستان در زنان (۵ـ۱ سال بعد از منوپوز)، بزرگى پستان پس از زايمان، کريپتورکيديسم زمان بلوغ.
  ميزان مصرف بلوغ ديررس (مردان):
بالغين: ۵۰ـ۱۰ mg خوراکى در ۳ـ۲ روز منقسم.
سرطان پستان (زنان):
بالغين: ۲۰۰ـ۵۰ mg خوراکى در دوزهاى منقسم حداکثر براى سه ماه.
پزرگى پستان پس از زايمان:
بالغين: ۸۰mg خوراکى در ۳ـ۲ روز روزانه به‌مدت ۵ـ۳ روز.
کريپتورکيديسم در زمان بلوغ:
بالغين: mg روزانه ۳۰ خوراکي.
موارد منع مصرف: نارسائى کبدي، حاملگى (در گروه X)، سرطان پروستات.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
هپاتيت کلستاتيک همراه با زردي، سنگ کليه (در بيماران کم‌تحرک)، آکنه، ژنيکوماستى (مردان) ادم، اوليگوسپرمي، اختلالات قاعدگي، تحريک مخاط دهان، نعوظ مداوم.
احتياطات: اختلالات فعاليت قلبي، کليوى و کبدي.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: کامل. متابوليسم: کبدي. دفع: کليوي.
تداخلات داروئي: باعث تشديد خطر خونريزى وارفارين مي‌شد؛ باعث تشديد اثر هيپوگليسميک انسولين و سولفونيل اوره‌ها مي‌شود؛ باعث افزايش سميت سيکلوسپورين مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ کبدي، سنجش سطح آنزيم‌هاى کبدى قبل و پس از شروع درمان به‌طور منظم و گزارش موارد سميت کبدي.
ـ کليوي: از نظر درد کوليکى و ميزان Cr, BUN
توصيه‌ها:
ـ براى جلوگيرى از عوارض گوارشى بهتر است دارو را همراه با غذا مصرف کنيد.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ به بيماران زن عوارض جانبى مصرف آندروژن را کاملاً توضيح دهيد تا براى پذيرش آن آماده باشند.
ـ به بيماران توصيه کنيد تا در صورت مشاهده نعوظ مداوم (پريآپيسم) دارو را قطع کند و به پزشک مراجعه کند.