نام فارسى متاپروترونول سولفات
  نام انگليسى METAPROTERENOL SULFATE
  نام تجارى دارو Alupent, Metaprel, Prometa
  گروه دارويى آگونيست آدرنرژيک / ضد آسم
  گروه شيميايى دارو آگونيست گيرنده‌هاى B2
  مكانيسم اثر به‌صورت انتخابى با اثر بر گيرنده‌هاى β2 سبب شل شدن عضلات صاف برونش، رحم و عروق خونى عضلات اسکلتى مي‌شود.
  موارد مصرف برطرف کننده برونکواسپاسم در درمان علامتى آسم، برونشيت و آمفيزم؛ موارد تثبيت نشده مانند درمان و پروفيلاکسى بلوک قلبى و جلوگيرى از زايمان زودرس.
  ميزان مصرف برونکو اسپاسم:
بالغين: ۲۰mg به‌صورت خوراکى هر ۸ـ۶ ساعت؛ يا تزريق ۵/۰ mg به‌صورت عضلانى که در صورت نياز نيم‌ساعت بعد تکرار مي‌شود.
کودکان بيش از ۹ سال: ۲۰mg خوراکى هر ۸ـ۶ ساعت.
کودکان ۹ـ۶ سال: ۱۰mg خوراکى هر ۸ـ۶ ساعت.
موارد منع مصرف:
حساسيت به داروهاى سمپاتوميمتيک، آريتمى قلبى همراه با تاکي‌کاردي، هيپرتيروئيدي، حاملگى (گروه C)، مادران شيرده، کودکان زير ۶ سال.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
قلبى عروقي: تاکي‌کاردي، افزايش فشارخون، ايست قلبي.
دستگاه عصبى مرکزي: ضعف، خواب‌آلودگي، لرزش (مخصوصاً در فرم خوراکي)، سردرد، خستگي.
گوارشي: طعم بد دهان، تهوع، استفراغ.
ديگر موارد: کرامپ عضلات، سرفه، تشديد آسم، تحريک گلو.
احتياطات: هيپرتانسيون، اختلالات شريان کرونر، ديابت.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: خوب (۴۰% دارو به جريان خون سيستميک مي‌رسد. شروع اثر: ۱۵ دقيقه. اوج اثر: يک ساعت. مدت اثر: ۴ ساعت. متابوليسم: کبدي. دفع: کليوي.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى ‌آزمايشگاهي:
ـ وضعيت تنفسي: معاينه ريه‌ها قبل و پس از درمان از نظر سمع رال و ويزينگ براى نظارت بر ميزان اثربخشى دارو.
ـ وضعيت قلبي: از نظر تعداد ضربان و آريتمى و هم‌چنين افزايش يا کاهش فشارخون.
توصيه‌ها:
ـ براى جلوگيرى از عوارض گوارشى بهتر است دارو را با غذا تجويز کنيد.
ـ دارو را دور از حرارت و نور در دماى ۳۰ـ۱۵ درجه سانتي‌گراد نگهدارى کنيد.