نام فارسى مسنا
  نام انگليسى MESNA
  نام تجارى دارو Mesnex
  گروه دارويى پادزهر مسموميت با داروهاى ضدنئوپلاسم
  گروه شيميايى دارو آنتي‌دوت.
  مكانيسم اثر ضمن واکنش با متابوليت‌هاى داروهاى ضدنئوپلاسم (خصوصاً سيکلوفسفاميد) واکنش داده و مانع از بروز هموراژيک و هماچورى مي‌شود.
  موارد مصرف پيشگيرى از سيستيت هموراژيک ناشى از سيکلوفسفاميد و ايفوسفاميد.
  ميزان مصرف بالغين و سالمندان: به مقدار ۲۰% دوز ايفوسفاميد در زمان تجويز ايفوسفاميد و همين‌طور ۴ ساعت و ۸ ساعت بعد از هر روز ايفوسفاميد به‌صورت وريدى تجويز مي‌شود. (دوز کلى حداکثر ۶۰% دوز مصرفى ايفوسفاميد است).
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به دارو.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
گوارشي: طعم بددهان، مدفوع نرم، تهوع، استفراغ.
احتياطات: حاملگى (گروه B).
فارماکوکينتيک: متابوليسم: کبدى (به متابوليت دي‌مسنا اکسيده مي‌شود). دفع: کليوى (نيمه عمر ـ مسنا ۲۰ دقيقه، دي‌منا ۸۰ دقيقه).
تداخلات داروئي:
اين دارو با سيس پلاتين ناسازگار است.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ نمونه ادرار: از نظر وجود خون در ادرار پيش از هر دوز ايفوسفاميد، يا سيکلوفسفاميد (توجه کنيد که در حدود ۶ درصد از بيماران تحت درمان با مسناوايفوسفاميد)
توصيه‌ها:
ـ بهتر است دارو را همراه با هر دوز ايفوسفاميد تجويز کنيد.
ـ هر آمپول مسنا را مي‌توانيد با اغلب محلول‌هاى معمول تزريق رقيق کرده و در مدت ۶۰ ثانيه انفوزيون کنيد.
ـ محلول رقيق شده دارو به‌مدت ۲۴ ساعت در دماى ۲۵ درجه سانتي‌گراد پايدار است، با اين‌حال بهتر است محلول را در يخچال نگهدارى کنيد و حداکثر طى ۶ ساعت پس از مخلوط شدن مصرف شود.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ به بيمار توضيح دهيد که مسنا تنها از عارضه سيستيت هموراژيک جلوگيرى مي‌کند، نه از ديگر عوارض داروهاى ضدنئوپلاسم.