نام فارسى مفنترمين سولفات
  نام انگليسى MEPHENTERMINE SULFATE
  نام تجارى دارو Wyamine
  گروه دارويى آگونيست آدرنرژيك
  گروه شيميايى دارو فنيل‌اتيل آمين صناعي.
  مكانيسم اثر با تأثير روى گيرنده‌هاى بتا در قلب، باعث افزايش قدرت انقباضى و تعداد ضربان قلب مي‌شود، هم‌چنين با اثر روى گيرنده‌هاى آلفا و ايجاد انقباض عروقى در رگ‌هاى خونى باعث توقف روند افت فشار خون و افزايش فشار سيستوليک و دياستوليک مي‌شود.
  موارد مصرف شوک و کاهش فشار خون که به‌دنبال برخى اقدامات تشخيصى ـ درمانى ايجاد مي‌گردد.
  ميزان مصرف کاهش فشارخون:
بالغين: تزريق وريدى يا عضلانى ۸۰ـ۱۰ mg دارو بسته به اقدام موردنظر.
کاهش فشار خون / شوک
بالغين: تزريق وريدى ۵/۰ mg/kg به‌صورت مخلوط با DW5%.
کودکان: تزريق وريدى ۴/۰ mg/kg.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به مقلدهاى سمپاتيک، شوک ثانوى به خونريزى (مرگ در موارد اورژانس).
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
قلبى عروقي: طپش قلب، تاکيکاردي، افزايش فشارخون.
دستگاه عصبى مرکزي: ترمور، خواب‌آلودگي، منگي، ناهماهنگى (incoherence).
احتياطات: در حاملگى (در گروه B قرار دارد)، اختلالات قلبي، پرکارى تيروئيد، ديابت قندي، بيمارى قلبى ـ عروقي، هيپوولمي، هيپرتروفى پروستات بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: شروع اثر: عضلانى ۱۵ـ۵ دقيقه، وريدى بلافاصله. مدت اثر: عضلانى ۴ـ۱ ساعت، وريدى ۳۰ـ۱۵ دقيقه. متابوليسم: کبدي. دفع: کليوي.
تداخلات داروئي:
مصرف فنوتيازين‌ها، گوانيتيدين، رزرپين باعث مهار اثر آن مي‌شود؛ مصرف سمپاتوميمتيک‌ها، MAOI، فورازوليدون و ايزونيازيد باعث تشديد افزايش فشارخون مي‌شود؛ TCA و متيل دوپا باعث کاهش يا افزايش اثر آن مي‌شود، مصرف همزمان هالوتان و ديگوکسين باعث تشديد خطر آريتمى مي‌شوند.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ نسبت I&O: در صورتي‌که برون‌ده کمتر از ۳۰cc در ساعت است به پزشک اطلاع دهيد.
ـ ECG در طول تجويز مداوم؛ در صورت افزايش فشارخون، دوز دارو کاهش يابد.
ـ فشارخون و نبض هر ۵ دقيقه بعد از داروى تزريقي.
ـ در صورت امکان، PWP, CVP در طول انفوزيون.
توصيه‌ها:
ـ افزاينده‌هاى حجم پلاسما (ezpander) براى هيپوولمى به‌کار روند.
ـ تزريق وريدى ۳۰mg يا کمتر از فرم رقيق نشده در مدت ۱ دقيقه، يا رقيق‌سازى ۶۰۰mg دارو در ۵۰۰ml محلول قندي، برحسب پاسخ بيمار سنجيده شود، محل تزريق را از نظر نشت خارج عروقى چک نمائيد؛ از پمپ انفوزيون استفاده نمائيد.
ـ محلول آماده شده را براى مدت بيش از ۲۴ ساعت و در يخچال نگهدارى نکنيد.
ـ از محلولى که تغيير رنگ يافته استفاده نکنيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: افزايش فشارخون يا تثبيت شدن وضعيت بيمار.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ دليل تجويز دارو را براى بيمار شرح دهيد.