نام فارسى مژسترول استات
  نام انگليسى MEGESTROL ACETATE
  نام تجارى دارو Megace
  گروه دارويى آنتي‌نئوپلاستيک
  گروه شيميايى دارو مشتق پروژستين
  مكانيسم اثر مکانيسم اثر آن در افزايش اشتهاء و اثرات ضدنئوپلاسم دقيقاً مشخص نيست.
  موارد مصرف درمان بي‌اشتهائى و لاغرى ناشى از سوءتغذيه، درمان کاهش وزن در افراد مبتلا به AIDS، تخفيف کارسينوم پيشرفته پستان و آندومتر.
  ميزان مصرف ضدنئوپلاسم:
بالغين: به مقدار ۱۶۰mg/day در ۴ دوز منقسم در مورد سرطان پستان، و به مقدار ۳۲۰ـ۴۰ mg/day در سرطان آندومتر.
موارد منع مصرف:
حاملگى (به‌عنوان تست تشخيصي) و به‌عنوان پيشگيرى از کاهش وزن.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
کارديوميوپاتي، ادم، درد شکم و سينه، طاسي، ژنيکوماستي، کانديديازيس، گيجي.
احتياطات: سابقه ترومبوآمبولي، شيردهي.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ علت بي‌اشتهائي: تنها هنگامى اقدام به درمان بي‌اشتهائى با اين دارو شود که علت اوليه آن يافت شده باشد.
ـ تحقيق در مورد سابقه اختلالات ترومبوآمبوليک.
ـ وضعيت تنفسي: درمان درازمدت با دارو خطر عفونت تنفسى را افزايش مي‌دهد.