نام فارسى اکسيد منيزيوم
  نام انگليسى MAGNESIUM OXIDE
  نام تجارى دارو Mag-Ox, Maox, Par-Mag, Uro-Mag
  گروه دارويى آنتي‌اسيد، ملين
  گروه شيميايى دارو اکسيدمنيزيم
  موارد مصرف عمدتاً موارد مصرف مشابه هيدروکسيد منيزيم دارد.
  ميزان مصرف آنتي‌اسيد:
بالغين: ۱۵۰۰ـ۲۸۰ mg خوراکى همراه با آب يا شير چهاربار در روز بعد از غذا و قبل از غذا.
ملين:
بالغين: ۴ـ۲ گرم خوراکى همراه با آب يا شير.
مکمل منيزيم:
بالغين: ۱۲۰۰ـ۴۰۰ ميلي‌گرم خوراکى در دوز‌هاى منقسم
  توضيحات دارو (براى اطلاعات بيشتر مراجعه شود به تک‌نگار MAGNESIUM HYDROXIDE)