نام فارسى منيزيوم هيدروکسيد
  نام انگليسى MAGNESIUM HYDROXIDE
  نام تجارى دارو Magnesia, Magma, Maox, M.O.M
  گروه دارويى آنتي‌اسيد
  گروه شيميايى دارو فرآورده منيزيوم
  مكانيسم اثر اسيديته معده را خنثى مي‌کند.
  موارد مصرف يبوست، هيپومنيزيمي، درد معده ناشى از ازدياد ترشح اسيد.
  ميزان مصرف آنتي‌اسيد:
بالغين: روزانه ۱۵ـ۵ ml خوراکى در ۴ نوبت. بعد از غذا، قبل از خواب با يک ليوان آب.
ملين:
بالغين: ۵۰ـ۲۰ ml در ۳ـ۲ دوز به‌صورت روزانه.
هيپومنيزيمي:
بالغين: ۱۵ـ۵ ml خوراکى در روز.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
ادرارى تناسلي: سنگ‌هاى کليوي.
گوارشي: اسهال، نفخ، کرامپ، آروغ‌زدن، تهوع، استفراغ.
متابوليک: هيپرمنيزيمي، ضعف، بي‌حالي، افسردگي، کاهش فشارخون، افزايش ضربان، ضعف تنفسي، کوما.
احتياطات: در بيمارى کليوى شديد، خونريزى گوارشي، اسهال، انسداد روده‌اي، حاملگى (در گروه C قرار دارد) بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: ۳۰ـ۱۵% از منيزيم جذب مي‌شود. شروع اثر: ۶ـ۳ ساعت. انتشار: مقادير کمى به بزاق و شير منتشر مي‌شود. دفع: از راه ادرار و مدفوع.
تداخلات داروئي: باعث کاهش جذب گوارشى بسيارى از داروها مانند ديگوکسين، ايزونيازيد، و کلروديازپوکسايد مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
روش تهيه / تجويز:
ـ در ظروف نفوذناپذير نسبت به هوا نگهدارى کنيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: برطرف شدن درد، کاهش اسيديته.
کاهش يبوست، ويژگي‌هاى مدفوع.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ آنتي‌اسيد را فقط با نظارت مستقيم پزشک عوض نمائيد.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
افزايش: PH ادراري، گاسترين.
کاهش: +K