نام فارسى لوواستاتين
  نام انگليسى LOVASTATIN
  نام تجارى دارو Meoinolin, Mevacor
  گروه دارويى پائين‌آورنده چربى خون
  گروه شيميايى دارو مشتق سوش آسپرژيلوس تروس.
  مكانيسم اثر آنزيم HMG-CoA ـ (۳ـ هيدروکسى ۲ـ متيل گلوتاريل کوآنزيم A) ردوکتار را مهار کرده و در نتيجه ساخت کلسترول را کاهش مي‌دهد.
  موارد مصرف به‌عنوان داروى کمکى در درمان هيپرکلسترولمى اوليه (نوع IIa و IIb) و هيپرليپيدمى مخلوط به‌کار مي‌رود.
  ميزان مصرف (در ابتدا بيمار بايد برروى يک رژيم غذائى با کلسترول پائين قرار گيرد)
بالغين: روزانه ۲۰mg خوراکى با غذاى شب که مي‌تواند تا ۸۰ـ۲۰ mg/day افزايش يافته و به صورت تک‌دوز يا منقسم مصرف مي‌شود. نبايد از ۸۰ mg/day تجاوز کند؛ تنظيم دوز بايد در هر ماه صورت گيرد.
موارد منع مصرف:
حاملگى (در گروه X قرار دارد)، شيردهي، بيمارى کبدى فعال.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
گوارشي: تهوع، يبوست، اسهال، سوءهاضمه، نفخ، درد شکم، سوزش سردل، اختلال عمل کبدي.
دستگاه عصبى مرکزي: سرگيجه، سردرد.
عضلانى اسکلتي: کرامپ عضلاني، درد عضلاني، ميوزيت، رابدوميوليز.
پوستي: راش، خارش.
چشم، گوش، حلق و بيني: تارى ديد، کدورت عدسي.
احتياطات: در بيمارى کبدى قبلي، افراد الکلي، عفونت حاد شديد، تروما، کاهش فشارخون، اختلالات صرعى کنترل‌نشده، اختلالات متابوليک شديد، عدم تعادل الکتروليتي، نارسائى کليه ثانوى به رابدوميوليز بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: ۳۰% (داراى متابوليسم کبدى زياد در عبور اول). شروع اثر: ۲ هفته. اوج اثر: ۶ـ۴ هفته. انتشار: از CNS و جفت عبور مي‌کند. متابوليسم: کبدى (به متابوليت‌هاى فعال). دفع: کليوى و به مقدار اندک صفراوي.
تداخلات داروئي: مصرف همزمان اريترومايسين، ژمفيبروزيل و سيکلوسپورين باعث تشديد خطر رابدوميوليز و ميوپاتى مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ سطح کلسترول به‌طور دوره‌اى در طول درمان.
ـ آزمايشات عملکرد کبدى هر ۱ تا ۲ ماه در طول۵/۱سال اول درمان؛ ALT, AST, تست‌هاى عملکرد کبدى ممکن است افزايش يابد.
ـ عملکرد کليوى در بيماران مبتلا به نقص سيستم کليوي: BUN، کراتينين، نسبت I&O.
- معاينه چشم با لامپ slit قبل و يک ماه بعد از شروع درمان و به‌طور ساليانه، کدورت قرنيه ممکن است ايجاد شود.
توصيه‌ها:
ـ مصرف دارو با غذاى شبانه صورت گيرد، و در صورت افزايش دوز با صبحانه و غذاى شب مصرف شود.
ـ در محيط خنک، در ظروف محکم و دور از نور نگهدارى شود.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: کاهش کلسترول به سطح مطلوب بعد از ۸ هفته.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ درمان به‌مدت چند سال ادامه خواهد يافت.
ـ آزمايشات خونى و معاينه چشم ممکن است در طول درمان لازم باشد.
ـ گزارش کردن تارى ديد، علائم گوارشى شديد، سرگيجه، سردرد.
ـ رژيم تجويز شده قبلى بايستى ادامه يابد: تغذيه با کلسترول پائين، برنامه ورزشي.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
افزايش: CPK، تست‌هاى عملکرد کبدي.
توجه: تمامى ترکيبات پائين‌آورنده کلسترول به‌طور کامل آزمايش نشده‌اند. از اين‌رو هر نوع واکنشى را هرچند جزئي، بلافاصله بررسى کنيد.