نام فارسى ليدوکائين (گزلوکائين + اپي‌نفرين)
  نام انگليسى LIDOCAINE HCL (Local)(Xylocaine+epinephrine)
  گروه دارويى بي‌حس‌كننده موضعى
  گروه شيميايى دارو آمید
  مكانيسم اثر رقابت با کلسیم در محل‌های موجود برروی غشاء عصبی که انتقال سدیم را در عرض غشاء کنترل می‌کند؛ با افزایش فاز دوپولاریزاسیون پتانسیل محل را کاهش می‌دهد.
  موارد مصرف بلوک عصب محیطی، بی‌حسی کودال، اپی‌دورال، نخاعی و بی‌حسی جراحی.
  ميزان مصرف بسته به روش بی‌حسی متفاوت است.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط، بچه‌هاى کوچکتر از ۱۲ سال، پيري، بيمارى کبدى شديد.
  توضيحات دارو عوارض جانبی:
دستگاه عصبی مرکزی: اضطراب، بی‌قراری، تشنج، از دست دادن هوشیاری، خواب‌آلودگی، ترمور، لرز، عدم آگهی نسبت به زمان و مکان.
قلبی عروقی: تضعیف میوکارد، ایست قلبی، اختلالات ریتم، برادیکاردی، کاهش فشار خون، افزایش فشار خون، برادیکاردی جنین.
گوارشي: تهوع، استفراغ.
چشم، گوش، حلق و بيني: تارى ديد، وزوز گوش، تنگ‌شدن مردمک.
پوستي: راش، کهير، واکنش آلرژيک، ادم، سوزش، تغيير رنگ پوستى در محل تزريق، نکروز بافتي.
تنفسي: وضعيت آسماتيک، ايست تنفسي، آنافيلاکسي.
احتياطات:
در پيري، آلرژى شديد داروئي، حاملگى (در گروه C قرار دارد) بااحتياط مصرف شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ فشارخون، نبض و تنفس در طول درمان.
ـ قلب جنين در مواقعى که دارو در زمان زايمان به‌کار مي‌رود.
توصيه‌ها:
ـ تزريق دارو فقط در صورت وجود تجهيزات احياء و برانکارد صورت گيرد.
ـ در بي‌حسى کودال يا اپي‌دورال خود دارو بدون ترکيبات نگهدارنده مصرف شود.
روش تهيه / تجويز:
ـ استفاده از محلول تازه و دور انداختن قسمتى که استفاده شده است.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: بي‌حسى لازم براى انجام عمل جراحى مورد نظر.
راش، کهير و خارش در واکنش آلرژيک.
وضعيت قلبي: ECG براى اختلالات ريتم، نبض، فشار خون در طول بي‌حسي.
درمان مصرف بيش از حد دارو: بازنگهداشتن راه هوائي، اکسيژن، منقبض‌کننده‌هاى عروقي، مايعات وريدى ضد تشنج.
(جهت اطلاعات بيشتر مراجعه شود به تک‌نگار LIDOCAINE HCL 1%. 2%).