نام فارسى لووداپا
  نام انگليسى LEVODAPA
  نام تجارى دارو Dpar. Larodopa
  گروه دارويى ضدپاركينسون
  گروه شيميايى دارو کاته کول آمین
  مكانيسم اثر با دکربوکسیله شدن به دوپامین، سطح دوپامین مغز را افزایش می‌دهد.
  موارد مصرف پارکینسون، پارکینسونیسم ناشی از مسمومیت مزمن با مونواکسیدکربن، آرتریواسکلروز مغزی، مسمومیت مزمن با منگنز.
  ميزان مصرف بالغین: 1-۵/۰ gr خوراکی در روز در 2 تا 4 دوز منقسم همراه غذا، که می‌توان هر 3 تا 7 روز۷۵/۰ g افزایش یابد نباید از 8g/day مگر تحت مراقبت مستقیم بیشتر شود.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط، گلوکوم با زاويه تنگ، ضايعات ناشناخته پوستى و سابقه ملانوم. سايکوزهاى حاد و شديد، طى حداقل تا ۲ هفته پس از قطع MAOI.
  توضيحات دارو عوارض جانبی:
خونی: کم‌خونی همولیتیک، لکوپنی، اگرانولوسیتوز.
دستگاه عصبی مرکزی: حرکات غیرارادی شبیه کره، ترمور دست، خستگی، سردرد، اضطراب، پرش عضلانی، بی‌حسی، ضعف، منگی، بی‌قراری، بی‌خوابی، کابوس‌های شبانه، سایکوز، توهم، هیپومانیا، افسردگی شدید، سرگیجه.
گوارشي: تهوع، استفراغ، بي‌اشتهائي، ناراحتى شکمي، خشکى دهان، نفخ، ديسفاژي، اسهال، يبوست، احساس مزه تلخ.
پوستي: راش، تعريق، آلوپسي.
قلبى عروقي: کاهش فشار خون اورتواستاتيک، تاکيکاردي، افزايش فشارخون، طپش قلب.
چشم، گوش، حلق و بيني: تارى ديد، دوبيني، گشادشدن مردمک، بلفارواسپاسم، حرکات کره چشم.
ديگر موارد: بي‌اختيارى ادرارى در اثر احتباس ادرار، تغييرات وزن، ادرار تيره.
احتياطات: در بيمارى کليوي، بيمارى قلبي، بيمارى کبدي، بيمارى تنفسي، MI با اختلال ريتم، تشنج، اولسرپپتيک، در کودکان کمتر از ۱۲ سال و حاملگى (در گروه C قرار دارد) بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: کامل (غذا باعث کاهش جذب مي‌شود). اوج اثر: ۳ـ۱ ساعت. انتشار: گسترده. متابوليسم: کبد، روده و سرم (دکربوکسيلاسيون به دوپامين). دفع: کليوى (نيمه عمر يک ساعت).
تداخلات داروئي: TCA باعت تشديد افت فشار خون وضعيتى مي‌شود؛ MAOI سبب کريز فشارخون مي‌شود؛ فنوتيازين‌ و هالوپريدول باعث کاهش اثر لوودوپا مي‌شود؛ مصرف آنتي‌کولينرژيک‌ها باعث تشديد حرکات غيرارادرى و غير طبيعى مي‌شود؛ پيريدوکسين باعث معکوس‌شدن اثرات لوودوپا مي‌شود؛ متيل دوپا باعث تشديد عوارض مغزى مي‌شود؛ داروهاى بيهوشى عمومى هالوژنه باعث تشديد خطر آريتمى مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ دارو را تا زمان NPO شدن بيمار قبل از عمل ادامه دهيد.
ـ دوز دارو را برحسب پاسخ بيمار تنظيم کنيد.
ـ با غذا مصرف شود؛ پروتئين دريافتى همراه دارو را محدود کنيد.
ـ فقط بعد از قطع داروهاى MAOI به‌مدت ۲ هفته استفاده شود.
روش تهيه / تجويز:
ـ در شروع درمان در موقع حرکت به بيمار کم شود.
ـ در صورت درمان طولاني‌مدت آزمايش ديابت قندى و اکرومگالى به‌عمل آيد.
ارزيابى باليني:
وضعيت رواني: خلق، خوي، تغييرات رفتاري، افسردگي، بررسى کامل از نظر خودکشي.
پاسخ درماني: کاهش در ناتوانى نشستن، افزايش خلق.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ براى جلوگيرى از کاهش فشارخون وضعيتي، تغيير وضعيت به آهستگى صورت گيرد.
ـ گزارش کردن عوارض جانبى مثل برش عضلاني، اسپاسم چشم، اين موارد نشانه مصرف بيش از حد دارو هستند.
ـ دارو را دقيقاً به‌همان صورت تجويز شده مصرف نمايد؛ در صورت قطع ناگهانى مصرف دارو، کريز پارکينسون ممکن است ايجاد شود.
ـ ادرار و عرق ممکن است تيره‌رنگ شود.
ـ پرهيز از فرآورده‌هاىويتامينB6، غذاهائى که با ويتامين B6 غنى شده‌اند، اين غذاها مي‌توانند اثرات لوودوپا را برگردانند.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
مثبت کاذب: کتون‌هاى ادراري، قند ادرار.
منفى کاذب: گلوکز ادرار (گلوکز اکسيداز).
افزايش کاذب: اسيد اوريک، پروتئين ادرار.
کاهش: VMA.