نام فارسى لاموتريگين
  نام انگليسى LAMOTRIGINE
  نام تجارى دارو Lamictal
  گروه دارويى ضد تشنج
  گروه شيميايى دارو آنتی‌اپی‌لپتیک
  مكانيسم اثر مهار آزادسازی گلوتامات مغزی از طریق تثبیت غشاء نرونی و اثر بر کانال‌های سدیم وابسته به ولتاژ.
  موارد مصرف درمان صرع
  ميزان مصرف مقدار 50mg روزانه به‌مدت 2 هفته و سپس 100mg/day در دو دوز منقسم برای 2 هفته.
موارد منع مصرف: حساسیت به دارو.
  توضيحات دارو عوارض جانبی:
خستگی، سردرد، سرگیجه، دوبینی، بثورات جلدی، سندرم استیونس جانسون.
احتیاطات: حاملگی (گروه C)، شیردهی، نارسائی کبدی، نارسائی کلیوی.