نام فارسى کاليدياگونيس
  نام انگليسى KALLIDINOGENASE
  گروه دارويى گشادکننده عروق
  گروه شيميايى دارو وازودیلاتوز
  مكانيسم اثر مشابه برای کینین سبب اتساع عروق و افزایش نفوذپذیری مویرگ‌ها می‌شود.
  موارد مصرف اختلالات عروق محیطی
  ميزان مصرف موارد منع مصرف: فشار بالای داخل جمجمه، CHF.
  توضيحات دارو عوارض جانبی:
قلبی عروقی: تاکیکاردی، گرگرفتگی، افت فشار خون (برای چند ساعت به دنبال تزریق وریدی)
احتیاطات: اختلالات عروق مغزی.