نام فارسى ايزوکسي‌پرين
  نام انگليسى ISOXSUPRINE HCL
  نام تجارى دارو Duvadilan . Vasolidan. Voxsuprine
  گروه دارويى گشادکنندۀ عروق محیطی
  گروه شيميايى دارو عامل مربوط به نیلیدرین
  مكانيسم اثر آنتاگونیست گیرنده‌های آلفا- آدرنژیک و دارای خواص آگونیستی گیرندۀ بتا ممکن است مستقیماً روی عضلۀ صاف نیز عمل کند؛ سبب تحریک قلب اتساع برونش و شل شدن رحم می‌گردد.
  موارد مصرف علائم نارسائی قلبی عروقی، بیماری عروق محیطی شامل ارتریواسکلروز اوبلیتران، بیماری رینود، جلوگیری از زایمان زودرس.
  ميزان مصرف بالغین: 20-10 mg خوراکی 3 تا 4 بار در روز.
موارد منع مصرف: حساسیت مفرط، بلافاصله بعد از حاملگی، خونریزی شرياني، افت فشارخون و تاکي‌کاردي.
  توضيحات دارو عوارض جانبی:
قلبی عروقی: کاهش فشار خون، تاکیکاردی، طپش قلب، درد سینه.
دستگاه عصبی مرکزی: سرگیجه، ضعف، ترمور، اضطراب.
گوارشی: تهوع، استفراغ، دردشکمی، اتساع شکمی.
پوستی: راش شدید، برافروختگی.
احتياطات: در حاملگى (در گروه C قرار دارد)، بيمارى شديد عروقى مغز، انفارکتوس اخير ميوکارد، اختلالات انسدادى شريان کرونر بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: کامل. اوج اثر: يک‌ساعت. مدت اثر: يک ساعت. انتشار: از جفت رد نمي‌شود. متابوليسم: در خون متابوليزه مي‌شود. دفع: کليوى (نيمه عمر ۲۵/۱ ساعت).
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ فشارخون، نبض در طول درمان تا ثابت شدن وضعيت بيمار؛ فشارخون را در حالت درازکشيده و ايستاده اندازه‌گيرى کنيد؛ کاهش فشارخون وضعيتى شايع است.
توصيه‌ها:
ـ براى کاهش علائم گوارشى دارو با غذا مصرف شود.
روش تهيه / تجويز:
ـ در دماى اطاق نگهدارى شود.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: راه رفتن بدون درد، افزايش تعداد نبض، افزايش دماى اندام‌ها، آگاهى به زمان و مکان، حافظه کوتاه و بلندمدت.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ درمان به‌معنى بهبودى کامل نيست و ممکن است برحسب وضعيت به‌طور مداوم ادامه يابد؛ پاسخ درمانى ممکن است تا ۲ الى ۳ ماه ظاهر نشود.
ـ ترک سيگار براى جلوگيرى از انقباض عروقى بيش از حد، ضرورى است.
ـ سرگيجه ممکن است ايجاد شود و تا ثابت شدن وضعيت درمانى از انجام فعاليت‌هاى توأم با سانحه خوددارى کند.
ـ براى جلوگيرى از غش کردن، تغيير وضعيت به آهستگى صورت گيرد.
ـ در صورت بروز راش، مصرف دارو قطع شده و به پزشک اطلاع داده شود.
ـ طپش قلب و گرگرفتگى در صورت شديدبودن گزارش شوند.
ـ از تغييرات درجه حرارت جلوگيرى کند و اندام‌ها براى حفظ جريان خون بهتر، گرم‌ نگهداشته شود.