نام فارسى شربت ايپکاک
  نام انگليسى IPECAC SYRUP
  نام تجارى دارو Ipeca
  گروه دارويى قی‌آور
  گروه شيميايى دارو مشتق سیفالیس اپیکاکونا
  مكانيسم اثر با اثر روی CTZ (chemo receptor trigger zone)، سبب القاء استفراغ شده، مخاط معده را تحریک می‌کند.
  موارد مصرف القاء استفراغ در مسمومیت‌ها.
  ميزان مصرف بالغین: 30-15 ml خوراکی و به همراه 300-200 ml آب.
کودکان بزرگتر از 1 سال: 15ml خوراکی و به دنبال آن 300-200 آب.
کودکان کوچکتر از 1 سال: 10-5 ml خوراکی و به دنبال آن 200-100 ml آب که در صورت لزوم می‌توان دوز را تکرار کرد.
موارد منع مصرف: حساسیت مفرط، عدم هوشیاری، هوشیاری ناکامل، ضعیف بودن رفلکس gag. مسموميت با ترکيبات نفتى يا آرايشي، مواد قليائى و اسيدهاى معدني، مسموميت با آرسنيک، تشنج.
  توضيحات دارو عوارض جانبی:
دستگاه مرکزی عصبی: افسردگی، تشنج، کما.
گوارشی: تهوع، استفراغ، اسهال خونی.
قلبی عروقی: نارسائی گردش خون، فیبریلاسیون دهلیزی، میوکاردیت کشنده، اختلال ریتم.
احتياطات: در شيردهي، حاملگى (در گروه C قرار دارد) با احتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: شروع اثر: ۳۰ـ۱۵ دقيقه. مدت اثر: ۲۵ دقيقه. دفع: کليوى (متابوليت دارو تا ۶۰ روز پس از مصرف در ادرار يافت مي‌شود).
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ علائم حياتي، فشارخون، بيماران مبتلا به بيمارى قلبى را مکرراً چک کنيد.
توصيه‌ها:
ـ عدم استفاده از Ipecac Fluid Extract به‌جاى شربت Ipecac که ۱۴ بار از آن قوي‌تر بوده و مي‌تواند باعث مرگ شود.
ـ تکان دادن بچه براى افزايش اثر قي‌آورى دارو.
ـ استفاده از ذغال فعال در صورت بي‌اثر بودن اين دارو و انجام لاواژ ۱۵ـ۱۰ دقيقه بعد. (ذغال فعال را نبايد همزمان با شربت اپيکا تجويز کرد)
ارزيابى باليني:
تهوع و استفراغ طى ۳۰ـ۱۵ دقيقه ايجاد شده و به‌مدت ۲۵ـ۲۰ دقيقه ادامه مي‌يابد. در صورت عدم پاسخ لازم طى اين مدت دوز دارو را مي‌توانيد تکرار کنيد.
در صورت ادامه حالت تهوع و استفراغ پس از ۳ـ۲ ساعت، پزشک را در جريان قرار دهيد.
نوع مسموميت؛ در صورت خوردن ترکيبات آرايشى و مواد نفتى مانند نفت سفيد، گازوئيل، آب قليائى و Drano، از اين دارو استفاده نشود.
وضعيت تنفسى قبل، بعد و در طول تجويز داروى قي‌آور، تعداد، ريتم و ويژگى تنفس را چک کنيد؛ در بيماران پير يا ناتوان تضعيف تنفسى به‌سرعت مي‌تواند انجام شود.