نام فارسى آيوکسي‌تليمت مگلوماين سديم
  نام انگليسى IOXITALAMATE MEGLUMINE SODIUM
  نام تجارى دارو Telebrix 38
  گروه دارويى ماده حاجب
  موارد مصرف رادیوگرافی دستگاه ادراری و آنژیوگرافی
  ميزان مصرف برحسب وزن بیمار و عملکرد کلیه متفاوت است.