نام فارسى آيوهگزول
  نام انگليسى IOHEXOL
  نام تجارى دارو Omnipaqu
  گروه دارويى ماده حاجب
  موارد مصرف میلوگونی، CT Scan، آنژیوگرافی عروق محیطی، اوروگرافی ترشحی، آئورتوگرافی، آنژیوگرافی عروق مغزی، آنژیوکاردیوگرافی، ونتریکولوگرافی.
  ميزان مصرف میلوگرافی: با استفاده از غلظت‌های 300-240 mg/ml.
انژیوگرافی مغزی: با استفاده از غلظت: 300mg/ml.
CT Scan و آنژیوگرافی ترشحی: با استفاده از غلظت 350-300mg/ml
ونترکیولوگرافی، آنژیوکاردیوگرافی: با استفاده از غلظت 350mg/ml.
موارد منع مصرف و ملاحظات:
حاملگی (گروه C)، شیردهی (تا 24 ساعت پس از دارو).
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاری:
توصیه‌ها:
- بیمار باید از 2 ساعت قبل از انجام میلوگرافی چیزی نخورد.
- به بیمار بگوئید تا چند ساعت پس از میلوگونی استراحت کند.