نام فارسى هيدرالازين
  نام انگليسى HYDRALAZINE HCL
  نام تجارى دارو Alazine.Apresoline.Dralzine
  گروه دارويى ضد فشارخون
  گروه شيميايى دارو فتالازین
  مكانيسم اثر با اثر مستقیم عضله صاف آرتویول‌ها را گشاد می‌کند؛ کاهش فشار خون با افزایش انعکاسی در عملکرد قلبی.
  موارد مصرف افزایش فشار خون اولیه؛ تزریقی: فشار خون اولیه شدید.
  ميزان مصرف بالغین: 10mg خوراکی 4 بار در روز، به‌مدت 4-2 روز و بعد 25mg برای مابقی روزهای هفته و سپس 50mg، چهار بار در روز که براساس پاسخ مطلوب تنظیم می‌شود؛ حداکثر تا 300mg تزریق وریدی یا عضلانی 40-20 میلی‌گرم هر 4 تا 6 ساعت به‌طور بولوس، تجویز خوراکی را در اولین فرصت شروع کنید؛ تزریق عضلانی 40-20 mg هر 4 تا 6 ساعت.
بچه‌ها: ۵/۷-3 mg/kg به‌صورت خوراکی در روز در 4 دوز منقسم؛ حداکثر mg/kg ۷/۵در 24 ساعت؛ تزریق وریدی بولوس ۲/۰ـ ۱/۰ mg/kg هر 4 تا 6 ساعت؛ تزریق عضلانی ۲/۰ـ۱/۰ mg/kg هر 4 تا 6 ساعت.
  توضيحات دارو عوارض جانبی:
متفرقه: احتقان بینی، کرامپ عضلانی، علائم شبه لوپوس.
قلبی عروقی: طپش قلب، تاکیکاردی رفلکسی، آنژین صدری، شوک، ادم، افزایش فشار خون واجهشی.
دستگاه عصبی مرکزی: سردرد، ترمور، سرگیجه، اضطراب، نوریت محیطی، افسردگی.
گوارشی: تهوع، استفراغ، بی‌اشتهائي، اسهال، يبوست.
پوستي: راش، خارش.
خوني: لکوپني، آگرانولوسيتوز، کم‌خوني.
ادرارى تناسلي: ناتوانى جنسي، احتباس ادراري، احتباس آب و نمک.
احتياطات: در حاملگى (در گروه C قرار دارد)، CVA، بيمارى کليوى پيشرفته با احتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: کامل. شروع اثر: ۳۰ـ۲۰ دقيقه. اوج اثر: ۲ ساعت. مدت اثر: ۶ـ۲ ساعت. انتشار: از جفت عبور مي‌کند. متابوليسم: در کبد و ديواره روده. دفع: کليوى و کمتر از ۱۰% گوارشى (نيمه عمر ۸ـ۲ ساعت).
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ فشارخون هر ۵ دقيقه به‌مدت ۲ ساعت و بعد هر ۱ ساعت به‌مدت ۲ ساعت و سپس هر ۴ ساعت.
ـ نبض و اتساع وريد ژوگولر هر ۴ ساعت.
ـ الکتروليت‌ها و آزمايشات خوني: پتاسيم، سديم، کلر، دي‌اکسيد کربن، گلوکز سرم.
ـ وزن و I&O روزانه.
ـ آزمايشات لوبوس، و عيار ANA قبل از درمان.
توصيه‌ها:
ـ تزريق وريدى رقيق نشده: که از طريق لوله Y يا شير سه‌راه هر دقيقه 10mg يا کمتر تزريق مي‌شود.
ـ تزريق در وضعيت خوابيده به يک طرف انجام و تا يک ساعت بعد از آن در اين حالت باقى بماند.
ارزيابى باليني:
ادم پاها و ساق به‌طور روزانه.
تورگور پوستى و خشکى مخاطات براى وضعيت هيدراتاسيون، رال، تنگي‌نفس، ارتوپنه.
کنترل محل تزريق وريدى براى نشت عروقي.
تب، درد مفصل، تاکيکاردي، طپش قلب، سردرد، تهوع.
وضعيت رواني: خلق، خوي، رفتار، اضطراب، تغييرات شخصيتى را چک کنيد.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ براى افزايش bioavailability دارو با غذا مصرف شود.
ـ اجتناب از ترکيبات OTC (بدون نسخه) مگر با نظارت پزشک.
ـ در صورت بروز درد سينه، خستگى شديد، تب، درد عضلانى يا درد مفصلى به پزشک اطلاع دهيد.
درمان مصرف بيش از حد دارو: تجويز منقبض‌کننده‌هاى عروقى و افزاينده‌هاى حجم براى شوک؛ در مصرف خوراکى انجام لاواژ يا دادن ذغال فعال، ديژيتاليزه کردن.