نام فارسى کريونيک گنادوتروپين
  نام انگليسى HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN
  نام تجارى دارو A.P.L. Chorex, Choron 10, Corgoject, Pregnyl, Profasi HP
  گروه دارويى گونادوتروپين جفت انسان
  گروه شيميايى دارو هورمون پلي‌پپتيدى
  مكانيسم اثر تحريك ساخته‌شدن استروئيدهاى اندام جنسي، آندروژن‌ها و تحريك جسم زرد جهت توليد پروژسترون (اثرات مشابه LH‌).
  موارد مصرف عقيمي، عدم انجام تخمك‌گذاري، كم‌كارى غدد جنسي، نهان‌خايگى غيرانسدادي.
  ميزان مصرف عقيمي/ عدم انجام تخمك‌گذاري:
بالغين: تزريق عضلانى 10000-5000 واحد يك‌روز بعد از آخرين دوز منوتروپين‌ها.
كم‌كارى غدد جنسي:
بالغين: تزريق عضلانى 1000-500 واحد هفته‌اى سه‌مرتبه و به‌مدت سه‌هفته ادامه دارد و سپس به‌مدت سه‌هفته ديگر هفته‌اى 2 بار تزريق مي‌شود، و يا اينكه 4000 واحد سه‌مرتبه در هفته و به‌مدت 9-6 ماه و سپس 2000 واحد سه‌مرتبه در هفته و به‌مدت 3 ماه ادامه مي‌دهيم.
تحريك اسپروماتوژنز: 5000 واحد سه‌بار در هفته به‌مدت 6-4 ماه (تا رسيدن به سطح طبيعى تستوسترون سپس 2000 واحد 2بار در هفته با منوتروپين به‌مدت 4 ماه).
نهان خايگي:
بچه‌ها: (پسران 9-4 سال)؛ تزريق عضلانى 5000 واحد يكروز در ميان كه چهار مرتبه اين تزريق انجام شود يا 1000-500 واحد سه‌بار در هفته به‌مدت 6-4 هفته.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، در هيپرتروفى يا تومورهاى هيپوفيز، در بلوغ زودرس و كارسينوم پروستات، هيپوگانديسم با منشاء بيضه، نئوپلاسم‌هاى وابسته به آندروژن.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
سيستم عصبى مركزي: سردرد، افسردگي، خستگي، اضطراب، تحريك‌پذيري.
ادرارى تناسلي: ژينكوماستي، بلوغ زودرس، ادم، حاملگى خارج رحمي.
پوست: درد در مرحله تزريق.
تحريك تخمدان: درصورت مصرف با منوتروپين‌ها (HMG) با علائم آسيت، تجمع مايع پلور، پاره‌شدن کيست تخمدان، هموپريتونئوم، چندقلوئي.
احتياطات:
آسم، ميگرن، سردرد، اختلالات تشنجي، بيماري‌هاى قلبى و کليوي.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ به‌طور هفتگى بيمار را وزن کنيد و به پزشک اطلاع دهيد البته اگر افزايش وزن در هر هفته بيشتر از ۵/۳ کيلوگرم باشد.
ـ اندازه‌گيرفتن فشارخون قبل و حين انجام درمان.
ـ نسبت به کاهش برون‌ده ادرارى و افزايش ادم در بيمار توجه داشته باشيد.
ـ از اين دارو فقط در صورت عدم پاسخ به کلوميفن سيترات استفاده شود.
توصيه‌ها:
ـ فقط بعد از استفاده از کلوميفن سيترات مي‌توان از آن در سيکل‌هاى بدون تخمک‌گذارى بهره گرفت.
ـ توجه کنيد که بعد از رقيق‌کردن با محلول موجود در بسته‌بندى دارو تزريق گردد.
روش تهيه / تجويز:
ـ قابل نگهدارى در يخچال براى مدت حداکثر ۲ ماه است.
ارزيابى باليني:
ادم و فشار خون.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ ميزان موهاى صورت، ناحيه آگزيلا، و پوبيس و هم‌چنين تغيير در تون صدا و بزرگ‌شدن آلت تناسلى و جوش در مردان و درد شکمى و هم‌چنين خونريزى واژينال در زنان را گزارش کنند.
ـ علائم حاملگى خارج رحمى را گزارش کنيد: سرگيجه، درد يک طرفه يا در شانه، رنگ‌پريدگي، نبض ضعيف، خونريزى و ممکن است به‌طور ناگهانى شوک ايجاد شود.