نام فارسى محلول هومودياسيسس کنسانتره
  نام انگليسى HEMODIALYSIS CONCENTRATE SOLUTLON
  گروه دارويى محلول دیالیز
  گروه شيميايى دارو مخلوط آب و املاح
  موارد مصرف خارج کردن مواد زائد در بیماران اورمیک تحت دیالیز، و افراد مبتلا به مسمومیت‌های حاد.
  ميزان مصرف براساس مقدار پتاسیم خون یکی از محلول‌های فوق را برای بیمار در نظر بگیرید.
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاری:
توصیه‌ها:
- قبل از مصرف، محلول همودیالیز را باید به نسبت 1 به 34 با آب خالص رقیق کرد.
- محلول غلیظ باید در ظرف شیشه‌ای یا پلاستیکی مناسب نگهداری شود.