نام فارسى هالوتين
  نام انگليسى HALOTHANE
  نام تجارى دارو Fluothane
  گروه دارويى بيهوش‌كننده عمومى
  گروه شيميايى دارو مشتق اتان
  مكانيسم اثر با دخالت در اعمال فیزیولوژیک غشاء سلول‌های عصبی مغز و اثر خود را اعمال می‌کند.
  موارد مصرف داروی کمکی همراه با سایر داروهای بی‌هوشی در عمل سزارین، همچنین برای القاء و نگهداری بی‌هوشی عمومی.
  ميزان مصرف القاء بی‌هوش
بالغین: مقدار مصرف در مورد هر فرد جداگانه تعئین می‌شود.
نگهدارندۀ بی‌هوشی:
بالغین: با غلظت ۵/۱-۵/۰% و به‌صورت اشتنشاقی به‌مقدار نیاز مصرف می‌شود.
موارد منع مصرف: نارسائى کليوى و کبدي، هيپرترمى بدخيم، يرقان.
  توضيحات دارو عوارض جانبی:
دستگاه عصبی: توهم، بی‌قراری، اضطراب، هیجان، خطای درک؛ لرزش، عصبی شدن.
گوارشی: تهوع، استفراغ، نکروز کبدی و یرقان.
احتیاطات: میباستنی گراد، صدمه به سر، افزایش فشار داخل جمجمه، فئوکروموسيتوم، آريتمى قلبي، تومورها و ضايعات فضاگير داخل جمجمه.
فارماکوکينتيک: جذب: به‌سرعت از راه ريوي. متابوليسم: کبدى (۲۰% دارو) دفع: بيشتر بدون تغيير از راه ريه دفع مي‌شود به مقدار کم‌تر از راه ادرار).
تداخلات داروئي: مصرف همزمان با آدرنالين، افدرين و لوودوپا باعث تشديد خطر آريتمى مي‌شود؛ باعث تشديد اثر داروهاى هيپوتانسيو و وارفارين مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
قلبي: گرفتن نبض، معاينه قلبى و گرفتن EKG از نظر وجود آريتمي.
وضعيت عمومي: اندازه‌گيرى فشارخون، نبض، تعداد و شدت تنفس و دماى بدن در طول مصرف داروى بي‌هوشى ضرورى است.
توصيه‌ها:
ـ پايدارى هالوتان با افزاييش تيمول‌وار افزايش مي‌يابد. تيمول در دستگاه تبخير تجمع يافته و باعث تغيير رنگ محلول مي‌شود. اين محلول بي‌درنگ بايد دور ريخته شود و دستگاه تبخير و فيلتر آن توسط اثر متعارف (دى اتيل اتر) شستشو شود. پس تمام اتر بايد از دستگاه خارج شود.