نام فارسى گايافنزين
  نام انگليسى GUAIFENESIN
  نام تجارى دارو Amonidrin . Anti-Tuss. Breonesin . Glycotuss. Glytuss. Mytussin Robitussin
  گروه دارويى خلط‌آور
  گروه شيميايى دارو مشتق پروپان دیول
  مكانيسم اثر با از طریق کاهش چسبندگی و کشش سطحی ترشحات مخاطی باعث تسریع خروج ترشحات از مجاری تنفسی می‌شود.
  موارد مصرف سرفۀ خشک و بدون خلط.
  ميزان مصرف بالغین: 400-100 mg خوراکی هر 4 تا 6 ساعت، حداکثر تا ۲/۱ g/day.
بچه‌ها:12mg/kg خوراکی در روز در 6 دوز منقسم.
موارد منع مصرف: حساسیت مفرط، سرفه مداوم.
  توضيحات دارو عوارض جانبی:
دستگاه عصبی مرکزی: خواب‌آلودگی.
گوارشی: تهوع، استفراغ، بی‌اشتهائی.
احتیاطات: در حاملگی (در گروه C قرار دارد)، با احتیاط مصرف شود.
فارماکوکینتیک: شروع اثر: 30 دقیقه، مدت اثر: 6-4 ساعت.
تداخلات داروئي: با مهار فعاليت پلاکت باعث تشديد خطر خونريزى (در صورت مصرف همزمان با داروهاى ضدانعقادي) مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
روش تهيه / تجويز:
ـ دارو را در دماى اتاق نگهدارى کنيد.
ـ مايعات دريافتى و رطوبت محيط را به‌منظور سيال‌کردن ترشحات افزايش دهيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: برطرف شدن سرفه.
سرفه از نظر نوع، تکرر و ويژگى شامل خلط.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ از رانندگى و فعاليت‌هائى که نياز به هوشيارى دارند بپرهيزيد زيرا مي‌تواند باعث خواب‌آلودگى شود (نادر).
ـ از مصرف سيگار، محيط پر از دود سيگار، عطريات، غبار، آلوده‌کننده‌هاى محيطي، پاک‌کننده‌ها پرهيز شود.