نام فارسى گريپ‌ميکسچر
  نام انگليسى GRIPE MIXTURE
  گروه دارويى ضداسپاسم / ضدنفخ
  گروه شيميايى دارو ترکیب ضدنفخ
  موارد مصرف درمان نفخ، کرامپ و اسپاسم روده در کودکان.
  ميزان مصرف کودکان بزرگ‌تر از 2 سال: 3-2 قاشق مرباخوری به‌صورت خوراکی 6-4 بار در روز.
6 ماه تا 2 سال: قاشق مرباخوری به‌صورت خوراکی 6-4 بار در روز.
1 ماه تا 6 ماه: 1 قاشق مرباخوری به‌صورت خوراکی 6-4 بار در روز.
نوزادان: 1 قاشق چایخوری به‌صورت خوراکی 6-4 بار در روز.