نام فارسى گراميسيدين
  نام انگليسى GRAMICIDIN-N
  نام تجارى دارو Neosporin
  گروه دارويى آنتي‌بيوتيک موضعى
  گروه شيميايى دارو ترکیب گرامایسیدین و نئومایسین
  موارد مصرف زخم‌های پوستی، زردزخم (Impetigo)، اگزمای عفونی و سایر ضایعات پوستی با زمینه عفونت.
  ميزان مصرف به‌صورت موضعی 5-2 بار در روز زخم مالیده شود.
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاری:
توصیه‌ها:
- قبل از مصرف محل زخم یا عفونت را تمیز کنید.
- از به‌کار بردن پانسمان بسته که باعث ایجاد واکنش‌های آلرژیک می‌شود خودداری کنید.
- در ضایعات پوستی وسیع به دلیل احتمال جذب سیستمیک نئومایسین، از مصرف زیاد دارو خودداری کنید.