نام فارسى گلوتاميک اسيد هيدروکلرايد
  نام انگليسى GLUTAMIC ACID HYDROCHLORIDE
  نام تجارى دارو Acidukin . Acigkumine
  گروه دارويى ضد سوءهاضمه
  گروه شيميايى دارو مشتق اسیدآمینه
  موارد مصرف به‌جای اسیدکلریدریک رقیق شده در درمان فقدان ترشح اسید معده (Achlorhydria) چرا که حمل و نقل آن آسان‌تر است و به مینای دندان آسیب نمی‌زند.
  ميزان مصرف بالغین: 3-1 قرص به‌صورت خوراکی قبل از سه وعده غذای روزانه.
موارد منع مصرف:
اولسرپپتیک، حاملگی (گروه C).
  توضيحات دارو عوارض جانبی:
اسیدوزسیستمیک (در صورت مصرف زیاد).
ملاحظات پرستاری:
توصیه‌ها:
بهتر است دارو را نیم ساعت قبل از غذا تجویز کنید.
ارزیابی بالینی:
اسیدوز متابولیک: بیمار را از نظر نشانه‌های اسیدوز و احیاناً هیپوکالمى تحت نظر داشته باشيد.