نام فارسى ژمفيبريزول
  نام انگليسى GEMFIBROZIL
  نام تجارى دارو Lopid
  گروه دارويى پائين‌آورنده چربى خون
  گروه شيميايى دارو مشتق اسید Arykoxisobutyric
  مكانيسم اثر بیوسنتز LDL و VLDL که مسئول ساخت کلسترول هستند را مهار می‌کند لیپولیز چربی در بافت چربی را مهار می‌کند. جذب کبدی اسید چرب و تولید تری‌گلیسرید کبدی را کاهش می‌دهد.
  موارد مصرف هیپرلیپیدمی تیپ IV و V در بیماران با سطوح بالای mg/dl 750 که با رژیم غذائی درمان نشده‌اند و یا در معرض خطر پانکراتیت هستند. هم‌چنین در هیپرکلسترولمی فامیلی شدید تیپ lla و llb که از کودکی شروع شده و با رژیم غذائی قابل درمان نبوده است.
  ميزان مصرف بالغین: 1200mg خوراکی در دوزهای منقسم دو بار در روز، 30 دقیقه قبل از غذا که حداکثر تا Mg/kg 1500 قابل افزایش است.
موارد منع مصرف: بیماری کبدی شدید، بیماری زمینه‌ای کیسۀ صفرا، بیماری کلیوی شدید، سیروز اولیه
  توضيحات دارو عوارض جانبی:
گوارشی: تهوع، استفراغ، سوءهاضمه، اسهال، دردشکمی.
پوستی: راش، کهیر، خارش.
خونی: لکوپنی، کم‌خونی، ائوزینوفیلی.
دستگاه عصبی مرکزی: سرگیجه، تاری دید.
احتياطات:
در صورت افت عملکرد کبدى و يا خوني، در حاملگى (در گروه B قرار دارد)، شيردهي، ديابت قندى و هيپوتيروئيدى بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: کامل. اوج اثر: ۲ـ۱ ساعت. متابوليسم: کبدى (در چرخه روده‌اى ـ کبدي). دفع: کليوى (نيمه عمر ۵/۱ـ۳/۱ ساعت).
تداخلات داروئي: باعث تشديد اثر ضدانعقادي‌هاى خوراکى مي‌شود؛ لوآستاتين باعث تشديد خطر ميوپاتى و رابدوميوليز مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ بررسى وضعيت کبدى و کليوى در صورتي‌که بيمار تحت درمان طولاني‌مدت قرار دارد.
توصيه‌ها:
ـ مصرف دارو ۳۰ دقيقه قبل از صبحانه و شام صورت گيرد.
ارزيابى باليني:
وضعيت تحرک روده‌اى به‌طور روزانه؛ و در صورت ايجاد يبوست افزايش حجم و آب رژيم غذائي.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ پذيرش دارو لازم است زيرا در صورتي‌که چند دوز حذف شود، احتمال مسموميت وجود دارد.
ـ عوامل خطرمانند: چربى غذاى زياد، مصرف سيگار و الکل و عدم فعاليت‌ ورزشى بايد کاهش يابد.
ـ در صورت مصرف اين دارو در زمان زايمان، بايد کنترل مناسب انجام شود.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
افزايش: تست‌هاى عملکرد کبدي، BSP, CPK, کدورت تيمول، گلوکز، کاهش هموگلوبين، هماتوکريت، گلبول سفيد.
توجه: همه عوامل پائين‌آورنده چربى به‌طور کامل آزمايش نشده‌اند. هر نوع واکنشى را هرچند خفيف مورد بررسى قرار دهيد.