نام فارسى گانسي‌کلووير
  نام انگليسى GANCYCLOVIR
  نام تجارى دارو Cytovene، DHPG
  گروه دارويى آنتي‌ويرال
  گروه شيميايى دارو آنالوگ صناعی نوکلئوزید 2- دزاکسی گوانوزین
  مكانيسم اثر دوباره‌سازی ویروس هرپس را در محیط آزمایشگاه مهار می‌کند. در in vivo با القاء کینازها و تبدیل شدن به فرم تری‌فسفات باعث مهار DNA پلی‌مراز سیتومگالوویروس انسان و شرکت مستقیم در DNA ویروسی این عمل را انجام می‌دهد.
  موارد مصرف رتینت ناشی از سیتومگالوویروس در بیماران نقص ایمنی شامل مبتلایان به AIDS، بعد از آن که این تشخیص با افتالموسکوپی قطعی شد، این دارو بر ویروس‌های زیر مؤثر است:
HSV2، HSVI، EBV، VZV، CMV
  ميزان مصرف درمان القائی:
بالغین: تزریق وریدی mg/kg 5 در مدت یک ساعت هر 12 ساعت به‌‌مدت 3-2 هفته.
درمان نگهدارنده:
بالغین: انفوزیون وریدی mg/kg 5 در طی 1 ساعت روزانه به‌مدت 7 روز در هفته؛ یا mg/kg 6 روزانه به‌مدت 5 روز در هفته. دوز دارو باید در اختلال عمل کلیوی کاهش یابد.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط به آسکلوويرياگان سيکلووير.
  توضيحات دارو عوارض جانبی:
خونی: گرانولوسیتوپنی، ترومبوسیتوپنی، نوتروپنی برگشت‌ناپذیر، کم‌خونی، ائوزینوفیلی
گوارشی: تست‌های عملکرد کبدی غیرطبیعی، تهوع، استفراغ، بی‌اشتهائی، اسهال، درد شکمی، خونریزی.
پوستی: راش، آلوپسی، خارش، کهیر، درد در محل تزریق، فلبیت.
دستگاه عصبى مرکزي: تب، لرز، کوما، گيجي، افکار غيرطبيعي، تهوع، استفراغ، بي‌اشتهائي، اسهال، درد شکمي، خونريزي.
پوستي: راش، آلوپسي، خارش، کهير، درد در محل تزريق، فلبيت.
دستگاه عصبى مرکزي: تب، لرز، کوما، گيجي، افکار غيرطبيعي، سرگيجه، روياهاى عجيب و غريب، سردرد، سايکوز، ترمور، خواب‌آلودگي، کرختي.
قلبى عروقي: اختلال ريتم، افزايش يا کاهش فشارخون.
تنفسي: تنگي‌نفس.
چشم، گوش، حلق و بيني: کنده‌شدن شبکيه در رتينيت حاصل از سيتومگالوويروس.
ادرارى تناسلي: هماچوري، افزايش کراتينين، BUN.
احتياطات: در سيتوپنى قبلي، اختلال عمل کليوي، حاملگى (در گروه C قرار دارد)، شيردهي، بچه‌هاى کم‌تر از ۶ ماه، پيري، شمارش پلاکتى کمتر از ۲۵۰۰۰/mm3 با احتياط مصرف شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ براى لکوپني، نوتروپني، ترومبوسيتوپني، WBCs، پلاکت هر دو روز؛ زماني‌که دارو دوبار در روز مصرف مي‌شود و بعد از آن هر هفته يک‌بار.
ـ بررسى لکوپنى با شمارش WBC در بيمارانى که قبلاً با آنالوگ‌هاى نوکلئوزيدى ديگر لکوپنى داشته‌اند و يا آنهائى که در شروع درمان لکوپنى با شمارش کم‌تر از ۱۰۰۰ سلول در mm3 داشته‌اند.
ـ بررسى کراتينين سرم يا کليرانس کراتينين حداقل هر ۲ هفته يک‌بار.
توصيه‌ها:
ـ تزريق وريدى بعد از رقيق کردن به‌صورت ۵۰۰mg در ۱۰ml آب مقطر، تکان دادن و بعد ترقيق بيشتر در ۱۰۰ml محلول مناسب انجام شده و تزريق در طى ۱ ساعت انجام مي‌گيرد.
ـ تزريق آهسته: تزريق وريدي، عضلاني، يا زيرجلدي، نبايد به‌صورت Bolus انجام گيرد.
ـ محلول رقيق‌شده را تا ۲۴ ساعت مي‌توان استفاده کرد.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ دارو وضعيت بيمار را به‌طور کامل درمان نمي‌کند و معاينات مکرر چشمى لازم است.
ـ در صورت ايجاد مسموميت‌هاى عمده ممکن است قطع دارو لازم شود.
ـ در طى درمان بايد از حاملگى جلوگيرى شود و مي‌تواند باعث نازائى گردد؛ مردان بايد تا ۹۰ روز پس از درمان با استفاده از barrier براى جلوگيرى از حاملگى اقدام کنند.
درمان مصرف بيش از حد دارو: مصرف دارو را قطع کنيد، بيمار را هيدراته کرده و از همودياليز استفاده کنيد.