نام فارسى گاما بنزن هگزاکلرايد
  نام انگليسى GAMMA BENZENE HEXACHLORIDE
  گروه دارويى ساير
  توضيحات دارو جهت اطلاعات بیشتر مراجعه شود به تک‌نگار LINDNE.