نام فارسى فلوپنتيگزول دکانوايت
  نام انگليسى FLUPENTHIXOL DECANOATE
  نام تجارى دارو Fluanxol
  گروه دارويى آنتي‌سايکوتيک
  گروه شيميايى دارو مشتق تيوگزانتين
  مكانيسم اثر اين دارو داراث اثرات فعال‌كنندۀ، هوشيارى دهنده و ضد اضطرابى است.
  موارد مصرف در اسكيزوفرنى براى درمان مواردى مثل از دست دادن احساسات، گوشه‌گيري، عدم تحرك، توهمات و هذيان‌ها و اضطراب.
موارد منع مصرف:
پاركينسونيسم، اختلالات شديد كليوى و كبدي، اختلالات شديد كليوى و كبدي، اختلالات قلبى عروقي، آرتريو اسكروز پيشرفته.
  ميزان مصرف مقدار 40 - 20 میلی گرم از راه تزريق عميق عضلاني، هر 4 - 2 هفته بر حسب نياز و تحمل عوارض جنبي.
موارد منع مصرف: پارکينسونيسم، اختلالات شديد کليوى و کبدي، اختلالات قلبى عروقي، آرتريو اسکروز پيشرفته.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبي: علائم خارج هرمي، تارديوديس كينزيا، احساس افسردگي.
احتياطات: بيماران مسن و ناتوان.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها: دارو را به‌صورت عمقى در ربع فوقانى - خارجى عضله گلوتئوس تزريق كنيد.
- با توجه به Base روغني، حتماً قبل از تزريق ابتدا عمل آسپيراسيون انجام شود تا از ورود دارو به داخل عروق جلوگيرى شود.