نام فارسى فلوسيتوزين
  نام انگليسى FLUCYTOSINE
  نام تجارى دارو Ancobon, Ancotil, 5-Fe, 5-Fluorocytosine
  گروه دارويى ضد قارچ
  گروه شيميايى دارو پيريميدين (فلوئورينه‌شده)
  مكانيسم اثر بعد از ورود به قارچ به فلواور و اوراسيل تبديل مي‌شود كه سنتز DNA را مهار مي‌كند.
  موارد مصرف همراه با آمفوتريسين B عفونت كانديديا (سپتي‌سمي، اندوكارديت، عفونت ريوى و دستگاه ادراري)، كريپتوكوكوس (مننژيت، ريوي، عفونت مجارى ادراري)، موارد تثبيت‌نشده مانند كرومومايكوزيس.
  ميزان مصرف بالغين و بچه‌هاى بيش از 50kg: خوراكي۱۵۰ـ۵۰ mg/kg در روز هر 6 ساعت.
بالغين و بچه‌هاى كمتر از 50kg:
۴/۵ـ ۵/۱ g/m2 خوراكى در روز در 4 دوز منقسم.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
پوستي: راش.
دستگاه عصبى مركزي: سردرد، سردرگمي، سرگيجه، تسكين.
گوارشي: تهوع، استفراغ، بي‌اشتهايي، افزايش الكالن فسفاتاز ALT،AST، سوراخ‌شدگى روده (نادر).
خوني: ترومبوسيتوپني، اگرانولوسيتوز، كم‌خوني، لكوپني، پان‌سيتوپني.
ادرارى تناسلي: افزايش BUN، کراتينين.
احتياطات:
بيمارى کليوي، تضعيف مغز استخوان، ديسکرازى خوني، تابش اشعه / شيمى درماني، حاملگى (در گروه C قرار دارد) با احتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: کامل. اوج اثر: ۲ ساعت. انتشار: گسترده و نيز به CSF و مايع زلاليه. متابوليسم: به مقدار اندک دفع: کليوى (نيمه عمر ۶ـ۳ ساعت).
تداخلات داروئي: آمفوتريسين B باعث مهار کليرانس کليوى و افزايش سميت آن مي‌شود؛ مصرف داروهاى سيتوتوکسيک و راديوتراپى باعث ازدياد خطر تضعيف مغز استخوان مي‌شود؛ سيتارابين باعث کاهش اثر ضدقارچى دارو مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ کنترل علائم حياتى هر ۱۵ تا ۳۰ دقيقه در طول اولين انفوزيون به تغييرات نبض و فشارخون توجه کنيد.
ـ آزمايشات خوني: CBC و پلاکت.
ـ سطح دارو در خون در طول درمان، سطح درمانى ۱۰۰ـ۲۵ mg/mL است در صورت وجود اختلال کليوى اين سطح بايد در حد کمتر از ۱۰۰mg/mL نگهدارى شود.
توصيه‌ها:
ـ تجويز دارو فقط بعد از مشخص شدن ارگانيسم با نمونه و کشت صورت گيرد، دارو براى درمان حالت بيمارى لازم است.
ـ در يک زمان از کپسول‌هاى کمترى استفاده شود (طى ۱۵ دقيقه) تا تهوع و استفراغ کاهش يابد.
روش تهيه / تجويز:
ـ درمان علامتى اثرات نابه‌جا با استفاده از آسپرين، ضدهيستامين، ضداستفراغ، ضداسپاسم.
ـ در دماى اتاق، دور از نور و در ظروف محکم نگهدارى کنيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: کاهش تب، بي‌حالي، راش، نمونه و کشت منفى از نظر ارگانيسم عفونت‌زا.
افزايش BUN و کراتينين سرم در مسموميت کليوي؛ در صورتي‌که کراتينين سرم کمتر از ۷/۱ mg/100dL است دوز دارو بايد کاهش يابد.
افزايش ALT, AST, آلکالن فسفاتاز در مسموميت کبدي.
از نظر واکنش آلرژيک: درماتيت، راش که در اين صورت مصرف دارو قطع مي‌شود، در صورت بروز، آنتي‌هيستامين (واکنش خفيف) يا اپي‌نفرين (واکنش شديد) تجويز مي‌شود.
از نظر ديسکرازى خوني، خستگي، کبودشدن، بي‌حالي، ادرار سياه ‌رنگ.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ درمان طولاني‌مدت تا پاک‌شدن کامل عفونت، بسته به نوع آن ممکن است لازم شود.
ـ علائم ديسکرازى خونى مثل خستگي، کبودي، بي‌حالى و ادرار تيره‌رنگ را گزارش کند.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
افزايش کاذب: کراتينين.