نام فارسى فلوکونازول
  نام انگليسى FLUCONAZOLE
  نام تجارى دارو Diflucan
  گروه دارويى ضد قارچ
  گروه شيميايى دارو مشتق تري‌آزول
  مكانيسم اثر بيوسنتز ارگوسترول را مهار و مستقيماً باعث آسيب به فسفوليپيدهاى غشائى مي‌شود.
اتم ازت تري‌آزول اين دارو به يون آهن آنزيم Cyt-P 450 سلول قارچ به‌صورت انتخابى متصل مي‌شود و ازاين‌رو آسيبى به آنزيم سلول‌هاى انسان نمي‌رساند.
  موارد مصرف كانديدياز دهانى - حلقى در بيماران مبتلا به ايدز، كانديديازيس مزمن پوستي، مخاطي، كانديديازيس ادراري، مننژيت كريپتوكوكسى (ناشى از كريپتوكوكوس نئوفرمنس)، پيشگيرى از كانديديازيس در پيوند مغز استخوان.
  ميزان مصرف كانديديازيس واژن:
بالغين: 150mg خوراكى به‌صورت يك دوز منفرد.
عفونت قارچى شديد:
بالغين: ۵۰۰ـ۴۰۰ mg خوراكى يا وريدي، روزانه.
كانديديازيس دهانى حلقى در بيماران مبتلا به ايدز:
بالغين: 50mg خوراكى روزانه.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
گوارشي: تهوع، استفراغ، اسهال، كرامپ، گاز شكم، افزايش ALT،AST.
احتياطات: در بيمارى كليوي، حاملگى (در گروه B قرار دارد) با احتياط مصرف شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
علائم حياتى هر 15 تا 30 دقيقه در طول انفوزيون، به تغييرات نبض و فشارخون توجه کنيد.
ـ نسبت I&O، مراقبت کاهش برون‌ده ادرارى و تغيير در وزن مخصوص ادرار باشيد، در اين‌صورت براى پيشگيرى از آسيب کليوى مصرف دارو را قطع شود.
ـ اندازه‌گيرى وزن به‌طور هفتگي، در صورت وجود ادم و افزايش وزن بيش از ۱mg در هفته آسيب کليوى بايد درنظر گرفته شود.
توصيه‌ها:
ـ بعد از رقيق کردن و طبق دستور سازنده دارو مصرف شود.
ـ تزريق وريدى با يک فيلتر، و با استفاده از وريدهاى ديستال؛ هر دو ساعت نشت عروقى و نکروز را بررسى کنيد.
ـ دارو فقط بعد از C&S براى قطعى نمودن ارگانيسم صورت مي‌گيرد، در اين‌صورت دارو براى درمان لازم است.
روش تهيه / تجويز:
ـ در جاى خشک و دور از نور نگهدارى کنيد، محلول رقيق شده فقط به‌مدت ۲۴ ساعت قابل نگهدارى است.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: کاهش کانديديازيس دهاني، تب، بي‌حالي، راش، C&S منفى از نظر ارگانيسم عفوني‌کننده.
مسموميت کليوي: افزايش BUN، کراتينين سرم، اگر BUN>40 ميلي‌گرم در دسي‌ليتر يا کراتينين سرم بيش از ۳mg/dL مي‌باشد، مقدار دارو بايد کم شده و يا قطع شود.
مسموميت کبدي: افزايش AST, ALT, آلکالن فسفاتاز بيليروبين.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ براى پاک‌شدن عفونت ممکن است درمان طولاني‌مدت لازم شود.