نام فارسى فلکينايد استات
  نام انگليسى FLECAINIDE ACETATE
  نام تجارى دارو Tambocor
  گروه دارويى ضدآريتمى (دستۀ IC)
  گروه شيميايى دارو ضدآريتمى
  مكانيسم اثر داراى اثر تثبيت‌كنندگى غشاء سلول عصبي، بي‌حسى موضعي، و كاهش هدايت الكتريكى در سيستم هدايت عصبى قلبى است. و به همين دليل اثرات ضدآريتمى دارد.
  موارد مصرف آريتمي‌هاى بطنى مانند تاكي‌كاردى بطنى مداوم.
  ميزان مصرف ميزان دارو با نظر پزشك متخصص تحت نظارت مداوم در بيمارستان تعيين مي‌شود.
موارد منع مصرف: آريتمي‌هاى بطنى غيرمداوم، بلوك درجه 2 يا 3 گروه AV، شوك كاردياك، حساسيت مفرط به دارو، شيردهي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
قلبى - عروقي: آريتمى بطني، فيبريلاسيون بطني، CHF، بلوك گروه AV، سنكوپ.
غيره: بي‌اشتهائي، تارى ديد، سردرد، لكوپني، تب، راش.
احتياطات: آريتمي‌هاى بطنى كم‌خطر كه با ديگر درمان‌هاى داروئى قابل كنترل است، حاملگى (گروه C).
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ آريتمي‌هاى قلبي: اين دارو مي‌تواند باعث ايجاد انواع ديگر آريتمي‌ها شود. از اين‌رو طى دوره درمان مي‌بايست با احتياط و پيگيرى مداوم EKG صورت بگيرد.