نام فارسى فيبرينوژن
  نام انگليسى FIBRINOGEN
  نام تجارى دارو Fibrinogen Human, Parenogen
  گروه دارويى بندآورنده خون
  گروه شيميايى دارو فاكتور انعقادى
  موارد مصرف انعقاد منتشر داخل عروقى DIC، كمى اكتسابى يا مادرزادى فيبرينوژن خون، بعد از جراحي‌هاى بزرگ داخل قفسه سينه و پانكراس، جداشدن پيش‌هنگام جفت، مرگ داخل رحمى جنين، تثبيت بخيه‌هاى بافت عصبى و پيوندهاى غشائى پوستى و مخاطى (به‌كمك ترومبين)
  ميزان مصرف مقدار 2 تا 8 گرم به‌صورت محلول 2-1% با سرعت ۱۰ـ۵ ml در دقيقه (در كودكان آهسته‌تر) تزريق مي‌شود.
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
محلول رقيق‌شده تنها براى 3 ساعت قابل استفاده است و بعد از آن بايد دور ريخته شود.
درصورتى كه حين تهيه دارو به‌حالت ژل درآمد، از مصرف آن خوددارى كنيد.
دارو را در يخچال و در دماى 2 تا 8 درجه سانتيگراد نگهدارى كنيد.
ارزيابى باليني:
ـ از نظر عوارض قلبى ـ عروقي، فيبرينوژن باعث ايجاد تاکيکاردى و سيانوز مي‌شود و در صورت تزريق بسيار سريع احتمال تشکيل لخته داخل عروقى وجود دارد.