نام فارسى اکسپکتورانت
  نام انگليسى EXPECTORANT
  نام تجارى دارو Benadryl - Expectorant
  گروه دارويى خلط‌آور، ضدسرفه، ضداحتقان
  گروه شيميايى دارو تركيب گايافنزين، كلرفينرآمين، فنيل پروپانول آمين، سيترات سديم و اسيد سيتريك
  موارد مصرف تخفيف علائم سرماخوردگى مانند احتقان بيني، آب‌ريزش از بينى و سرفه.
  ميزان مصرف بالغين: مقدار 5 تا 10ml به‌صورت خوراكى هر 6 ساعت.
كودكان (12-6 سال): ۵ـ۵/۲ ml خوراكى هر 6 ساعت.
كودكان (6-2 سال): ۵/۲ـ۲۵/۱ ml خوراكى هر 6 ساعت.
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ به‌دليل اثرات آنتي‌هيستامينى اين تركيب ممكن است علائم گوشى ناشى از مسموميت با ساليسيلات‌ها را مخفى كند. همچنين مصرف آن باعث اختلال در آزمون‌هاى پوستى با مواد آلرژن شود. در اين موارد پزشك را درجريان بگذاريد.
ـ مصرف دارو در افراد زير ۲ سال توصيه نمي‌شود.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ به بيمار بگوئيد براى کاهش تحريک معده دارو را همراه غذا يا شير مصرف کند.
ـ براى تشديد اثرات خلط‌آور بيمار بهتر است پس از هر بار مصرف يک ليوان آب بنوشد.
ـ در صورت بروز خواب‌آلودگى يا سرگيجه از انجام کارهاى خطرناک مانند رانندگى پرهيز کند.
(براى اطلاعات بيشتر مراجعه شود به تک‌نگار هريک از اجزاء ترکيب).