نام فارسى اتيدرونات سديم
  نام انگليسى ETIDRONATE DISODIUM
  نام تجارى دارو Didrenol, EHDP
  گروه دارويى تنظيم‌كننده كلسيم سرم
  گروه شيميايى دارو دي‌فسفات
  مكانيسم اثر تحليل‌رفتن (resorption) استخوان و تشكيل استخوان جديد را كاهش مي‌دهد (رشد پيوسته)، همچنين مقدار آلكالن فسفاتاز و هيدروكسى پرولين ادرار را كاهش داده و مي‌تواند باعث هيپوفسفاتمى ناخواسته ولى برگشت‌پذير شود.
  موارد مصرف بيمارى پاژه، استخواني‌شدن هتروتروپيك ناشى از آسيب نخاعي، هيپركلسمى ناشى از بدخيمي.
  ميزان مصرف بيمارى پاژه:
بالغين: ۱۰ـ۵ mg/kg خوراكى در روز 2 ساعت قبل از غذا با آب مصرف شود، حداكثر تا 20mg/kg در روز حداكثر به‌مدت 6 ماه، يا ۲۰ـ۱۰ mg/kg به‌مدت سه‌ماه. درصورت لزوم 3-6 ماه پس از قطع مصرف دارو مي‌توان دارو را تكرار كرد.
استخواني‌شدن هتروتروپيك:
بالغين: 20mg/kg خوراكى هر روز به‌مدت 2 هفته سپس 10mg/kg در روز به‌مدت 10 هفته درمجموع 12 هفته.
موارد منع مصرف: شكستگي‌هاى پاتولوژيك، بچه‌ها، كوليت، بيمارى شديد كليوى با كراتينين بيش از 5mg/dl.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
گوارشي: تهوع، اسهال، طعم فلزى و تغيير چشائي.
عضلانى اسكلتي: درد استخواني، هيپوكلسمي، كاهش معدني‌شدن استخوان‌هاى غيرمبتلا.
احتياطات: در حاملگى (در گروه B قرار دارد)، بيمارى كليوي، شيردهي، محدوديت ويتامين D و كلسيم با احتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: متغير انتشار: ۵۰% از داروى جذب شده به استخوان مي‌رسد، متابوليسم: ندارد. دفع: کليوى (نيمه عمر ۶ ساعت).
تداخلات داروئي: مصرف همزمان آنتي‌اسيدها و ترکيبات آهن و کلسيم باعث کاهش جذب آن مي‌شوند.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ نسبت I&O: کاهش برون‌ده ادرارى را در بيماران کليوى چک کنيد.
ـ BUN، کراتينين، اسيد اوريک، کلريدفسفات، الکتروليت‌ها، PH، کلسيم ادرار، منيزيوم، آلکالن فسفاتاز، U/A، کلسيم بايد در حد ۱۰ـ۹ و ويتامين D در حد IU/dL135-50.
توصيه‌ها:
ـ دارو بايد با معده خالى با آب دو ساعت قبل از غذا مصرف شود.
ـ دارو درمانى نبايد بيش از ۶ ماه طول بکشد.
ـ تزريق وريدى بعد از رقيق کردن در ۲۵۰ ميلي‌ليتر يا بيشتر نرمال سالين که در مدت ۲ ساعت يا بيشتر تزريق مي‌شود.
ـ غذا به‌خصوص غذاهاى حاوى کلسيم و ويتامين زياد يا مواد معدنى تکميلى و يا آنتي‌اسيد‌هاى داراى ترکيبات فلزى به‌مقدار زياد نبايد تا ۲ ساعت پس از مصرف دارو استفاده شوند.
ارزيابى باليني:
اسپاسم عضلاني، اسپاسم حنجره، بي‌حسي، پرش عضلات صورت، و کوليک مي‌تواند نشانه هيپوکلسمى باشد.
وضعيت تغذيه: رژيم غذائى تحاوى منابع ويتامين D (شير، بعضى غذاهاى دريائي، کلسيم ـ فرآورده‌هاى لبني، سبزيجات به رنگ سبز تيره) و فسفات ضرورى است.
تهوع يا اسهال پايدار.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ از فرآورده‌هاى OTC اجتناب کند.
ـ پاسخ درمانى ممکن است تا ۳ ماه ظاهر نشود، و اثرات دارو مدت‌ها بعد از قطع دارو باقى مي‌ماند.
ـ مصرف مقدار کافى از کلسيم و ويتامين ضرورى است.