نام فارسى اتاکريدين لاکتات
  نام انگليسى ETHACRIDINE LACTATE
  نام تجارى دارو Rivanol
  گروه دارويى ضدعفوني‌كننده
  گروه شيميايى دارو آنتي‌سپتيك
  موارد مصرف ضدعفوني‌كننده مموضعى در ضايعات پوستى و زخم‌ها و سوختگي‌هاى عفوني، عفونت‌هاى خارج گوش، دهان و حلق.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
موضعي: التهاب، حساسيت موضعي، تأخير التيام زخم (درصورت طولاني‌مدت).
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
دارو را در ظروف دربسته و دور از نور خورشيد نگهدارى كنيد. در اين شرايط و در دماى 15 درجه سانتيگراد دارو به‌مدت 4 هفته پايدار است.