نام فارسى ادروفونيوم کلرايد
  نام انگليسى EDROPHONIUM CHLORIDE
  نام تجارى دارو Tensilon
  گروه دارويى كولينرژيك، آنتي‌كولين استراز.
  گروه شيميايى دارو تركيب چهارظرفيتى آمونيوم.
  مكانيسم اثر با جلوگيرى از تجزيۀ استيل‌كولين غلظت آن را در محل‌هايى كه آزاد مي‌شود افزايش داد، و اين امر انتقال پيام عصبى را به عضله تسهيل مي‌كند.
  موارد مصرف تشخيص مياستنى گراويس، آنتاگونيست كورا، افتراق كريز كولينرژيك از كريز مياستني.
  ميزان مصرف آزمايش تنسيلون (تست ادروفونيوم در تشخيص مياستنى گراو):
بالغين: تزريق وريدى 1 تا 2mg درمدت 30-15 ثانيه و درصورت عدم پاسخ 8mg مجدداً تزريق شود. تست پس از 30 دقيقه قابل تكرار است. تزريق عضلاني: 10mg، درصورت پاسخ كولينرژيك، آزمايش بعد از نيم‌ساعت با 2mg تزريق عضلانى تكرار شود (به‌منظور رد موارد منفى كاذب).
بچه‌هاى با وزن بيشتر از 34kg: تزريق وريدى 2mg، اگر در مدت 45 ثانيه پاسخى مشاهده نشد: 1mg در هر 45 ثانيه تزريق‌شده ولى نبايد از 5mg تجاوزكند.
شيرخوار: تزريق وريدي:۵/۰ ميلي‌گرم.
ارزيابى درمانى مياستني:
بالغين:۲ـ۱ mg از راه وريدى يك‌ساعت پس از آخرين دوز خوراكى داروى آنتي‌كولين استراز تزريق مي‌شود.
آنتاگونيست كورار (برگشت اثرات مسدودكننده عصبى - عضلاني):
بالغين: تزريق وريدى 10mg در مدت 45-30 ثانيه كه مي‌تواند تكرار شود و نبايد از 40mg تجاوزكند.
افتراق كريزمياستنى از كريز كولينرژيك:
بالغين: 1mg به‌صورت وريدى و اگر درمدت 1 دقيقه پاسخى مشاهده نشود، مي‌تواند تكرار شود.
موارد منع مصرف: انسداد روده‌اي، سيستم كليوي، حساسيت مفرط.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
پوستي: راش، كهير.
دستگاه عصبى مركزي: سرگيجه، سردرد، تعريق، گيجي، ضعف، تشنج، ناهماهنگي، فلج.
گوارشي: تهوع، اسهال، استفراغ، دردهاى شكمي.
قلبى عروقي: تاكيكاردي، اختلال ريتم، براديكاردي، كاهش فشارخون، بلوك AV، تغييرات ECG، ايست قلبي.
ادرارى تناسلي: تکرر ادرار، بي‌اختيارى ادراري.
تنفسي: تضعيف تنفسي، برونکواسپاسم، اسپاسم حنجره، ايست تنفسي.
چشم، گوش، حلق و بيني: ميوز، تاري‌ديد، اشک‌ريزش.
احتياطات:
در اختلالات تشنجي، آسم برونشيال، انسداد عروق کرونر، هيپرتيروئيدي، اختلالات ريتم، زخم معده، مگاکولون، تحرک کم‌روده‌اي، حاملگى (در گروه C قرار دارد)، براديکاردي، فشار خون پائين با احتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: شروع اثر: وريدى ۱ـ۵/۰ دقيقه، عضلانى ۱۰ـ۲ دقيقه. مدت اثر: عضلانى ۳۰ـ۵ دقيقه، وريدى ۱۰ـ۵ دقيقه.
تداخلات داروئي: مصرف همزمان ديژيتال باعث براديکاردى مي‌شود؛ باعث تشديد اثر شل‌کننده‌هاى عضلانى مثل سوکسينيل کولين مي‌شود؛ مصرف داروهاى آنتي‌کولينرژيک باعث کاهش اثرات دارو مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ علائم حياتي، وضعيت تنفسى در زمان آزمايش (در بيماران با سن بيش از ۵۰ سال احتمال افت فشارخون، براديکاردى و ايست قلبى وجود دارد).
ـ بيمار ديابتيک بايد به دقت کنترل شود زيرا اين دارو باعث کاهش قند خون مي‌شود.
توصيه‌ها:
ـ تزريق وريدى به‌صورت رقيق‌نشده يا مداوم صورت گيرد.
ـ تزريق وريدى فقط در صورت وجود آتروپين سولفات براى کريز کولينرژيک انجام شود.
ـ فقط بعد از قطع مصرف داروهاى کولينرژيک ديگر مصرف شود.
روش تهيه / تجويز:
ـ در دماى اتاق نگهدارى شود.
ارزيابى باليني:
تست تنسيلون: کليه داروهاى آنتي‌کولين استراز ۸ ساعت قبل از آزمون قطع مي‌شود. پاسخ مثبت عبارت از بهبود قدرت عضلانى بدون عوارض موسکارينى (شامل فاسيکولاسيون عضلات اسکلتي) است.
پاسخ درماني: افزايش قدرت عضلاني: چنگ‌زدن، بهبود وضعيت راه رفتن، از بين رفتن دشوارى تنفسى (در صورت شديد بودن).
ـ افتراق کريزمياستنى از کريزکولينرژيک: بيمار مبتلا به کريزمياستنى با تزريق ادروفونيوم دچار بهبود وضعيت تنفسى مي‌شود اما تزريق دارو در کريز کولينرژيک باعث افزايش ترشحات بزاق و ازدياد ضعف عضلانى مي‌شود.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ بيمار پلاک شناسائى طبى که نشان‌دهنده بيمارى مياستني‌گراويس يا استفاده از دارو است را به همراه داشته باشد.
درمان مصرف بيش از حد دارو: حمايت تنفسي، تزريق وريدى ۴ـ۱ mg آتروپين.