نام فارسى دي‌پي‌ريدامول
  نام انگليسى DIPYRIDAMOLE
  نام تجارى دارو Apo-Dipyridamole, Pyridamole, Persantine
  گروه دارويى گشادكنندۀ عروق كرونر، ضدپلاكت
  گروه شيميايى دارو غيرنيترات
  مكانيسم اثر افزايش اشباع اكسيژن در بافت‌هاى كرونرى و جريان خون كرونري؛ برروى عروق مقاومت‌دار كوچك اثر‌مي‌كند و اثر ناچيزى بر مقاومت عروقى دارد؛ باعث ايجاد جريان خون كولترال مي‌شود.
  موارد مصرف جلوگيرى از حملات ايسكمى گذرا، باعث مهار تجمع پلاكتى و جلوگيرى از انفاركتوس ميوكارد مجدد، ترومبوآمبولى مي‌شود، به‌همراه وارفارين در دريچه‌هاى مصنوعى قلب استفاده مي‌شود و براى جلوگيرى از انسداد پيوند پاى پاس عروق كرونرى به‌همراه آسپرين به‌كار مي‌رود: احتمالاً در درمان طولاني‌مدت آنژين پكتوريس (قفسه صدري) مزمن مؤثر است.
  ميزان مصرف اختلالات ترومبوآمبوليك:
بالغين: روزانه 150 تا 400mg خوراكى در دوزهاى منقسم.
تعويض دريچه قلب (پيشگيرى از ترومبوآمبولي):
بالغين: خوراكى 75 تا 100mg سه بار در روز، 1 ساعت قبل از غذا، و حداكثر تا 400mg در روز.
پيشگيرى از MI‌ مجدد:
بالغين: خوراكى 50 تا mg ۷۵ چهار بار در روز و به‌همراه وارفارين يا آسپرين (325mg سه بار در روز) داده مي‌شود.
آنژين صدرى مزمن:
بالغين: 50mg سه بار در روز يك‌ساعت قبل از غذا (حداكثر 400mg/day).
استرس تاليوم تست:
بالغين: ۱۴/۰ mg/kg/min وريدى براى 4 دقيقه.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، افت فشارخون.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
قلبى عروقي: افت فشارخون وضعيتي.
دستگاه عصبى مركزي: سردرد، گيجي، ضعف، غش، سنكوپ.
گوارشي: تهوع، استفراغ، بي‌اشتهائي، اسهال.
پوستي: راش، گُرگرفتگي.
احتياطات: حاملگى (در گروه C قرار دارد) با احتياط مصرف شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ فشارخون، نبض در زمان درمان تا زمانى که وضع مريض ثابت شود؛ فشارخون حالت خوابيده و ايستاده را اندازه‌گيرى کنيد؛ افت فشارخون شايع است.
توصيه‌ها:
ـ با معده خالى مصرف شود؛ يک‌ساعت قبل يا دو ساعت پس از غذا مصرف شود.
ـ بهتر است از تعويض فرآورده‌هاى داروئى خوددارى شود.
روش تهيه / تجويز:
ـ قبل از تجويز وريدى با نسبت حداقل ۱ به ۲ با نرمال سالين يا DW5% تا حجم کلى ۵۰ـ۲۰ ml رقيق شود).
ـ در دماى اتاق نگهدارى شود.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: کاهش درد قفسه صدرى (آنژين)، افزايش تحمل به ورزش، کاهش نياز به نيترات‌ها، کاهش تجمع پلاکتى (پاسخ درمانى ممکن است بين ۳ـ۲ ماه طول بکشد).
وضعيت قلبي: درد قفسه صدري، و چيزهائى که باعث بدتر يا بهترشدن اين وضعيت مي‌شوند.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ که دارو درمان قطعى نمي‌دهد و لازم است که دارو به‌طور مداوم مصرف شود.
ـ تا تثبيت مريض برروى درمان و به‌خاطر ايجاد گيجي، از فعاليت‌هاى مخاطره‌آميز خوددارى کنيد.
درمان مصرف بيش از حد دارو: تجويز فنيل‌افرين وريدي.