نام فارسى ديلتيازم
  نام انگليسى DILTIAZEM HCL
  نام تجارى دارو Cardizem
  گروه دارويى ضدآنژين، ضدفشارخون
  گروه شيميايى دارو مسدودكننده كانال‌هاى كلسيم
  مكانيسم اثر باعث مهار بازگشت يون كلسيم از وراء غشاء سلولى در زمان دپلاريزاسيون قلبى مي‌گردد: باعث شل‌شدن عضله صاف عروق كرونر.
گشادشدن عروق كرونر، باعث كاهش زمان هدايت عصبى در گره SA/AV و گشادكردن شريان‌هاى محيطى مي‌شود.
  موارد مصرف آنژين قفسه صدرى پايدار مزمن، آنژين پرينزمتال يا آنژين وازواسپاستيك (ناشى از انقباض و تنگى عروق)، اسپاسم عروق كرونر، افزايش فشارخون.
  ميزان مصرف بالغين: خوراكى 30mg چهار بار در روز، دوز دارو به‌‌تدريج افزوده مي‌شود تا حد 180 تا 360mg/day در دوزهاى منقسم يا 60 تا 120mg دو بار در روز، مي‌توان دوز دارو را تا حد 240 تا 360mg/day افزايش داد.
موارد منع مصرف: سندرم سينوس بيمار (SICK SINUS SYNDROME)، بلوك درجه 2 يا 3 قلبي، افت فشارخون سيستولى به زير 90mmHg يا دياستول كم‌تر از 60mmHg، سكتۀ حاد قلبي، احتقان ريوي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
قلبى عروقي: ديس‌ريتمي، ادم، نارسائى احتقانى قلب، براديكاردي، افت فشارخون، تپش، بلوك قلبي، ادم محيطي، آنژين.
گوارشي: تهوع، استفراغ، اسهال، دل‌آشوبه، يبوست، افزايش مطالعات عملكردى كبد.
ادرارى تناسلي: شب‌ادراري، پرادراري، نارسائى حاد كليوي.
پوستي: راش، خارش، گرگرفتگي، حساسيت به نور.
دستگاه عصبى مرکزي: سردرد، خستگي، خواب‌آلودگي، گيجي، افسردگي، ضعف، بي‌خوابي، ترمور، کرختي.
احتياطات:
در نارسائى احتقانى قلب، افت فشار خون، اختلالات هدايت (در سيستم پورکينژ) ضايعه کبدي، حاملگى (در گروه C قرار دارد)، شيردهي، بچه‌ها، بيمارى کليوي.
فارماکوکينتيک: جذب: ۸۰% از راه گوارشى جذب شده و ۳۰% به گردش خون مي‌رسد. شروع اثر: خوراکى ۶۰ـ۳۰ دقيقه. اوج اثر: ۳ـ۲ ساعت. متابوليسم: کبدي. دفع: کليوى (نيمه عمر ۹ـ۵/۳ ساعت)، به‌وسيله همودياليز از خون برداشته نمي‌شود.
تداخلات داروئي: مصرف سايمتيدين باعث افزايش سطح دارو مي‌شود؛ باعث افزايش سطح ديگوکسين مي‌شود؛ مصرف بتابلاکرها و ديگوکسين باعث تشديد بلوک AV مي‌شود؛ باعث افزايش سطح سيکلوسپورين مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ سطح خونى دارو (سطح درمانى دارو: ۱/۰ ـ ۰۲۵/۰ mg/mL است).
توصيه‌ها:
ـ قبل از غذا به‌هنگام خواب مصرف شود.
ـ در ظروف دربسته و در دماى اتاق نگهدارى شود.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: کاهش درد ناشى از آنژين، کاهش فشارخون.
وضعيت قلبي: فشارخون، نبض، تنفس، ECG و فواصل QT, QRS, PR.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ که در تمام لحظات، نيترات به‌همراه داشته باشيد.
ـ قبل از مصرف دارو، نبض خود را اندازه گرفته و آنها را ثبت نموده يا به‌صورت نمودار درآوريد.
ـ تا تثبيت وضعيت مريض از انجام کارهاى مخاطره‌آميز اجتناب شود، گيجى حاصله يک مشکل ماندگار نمي‌باشد.
ـ تا مصرف کافئين را محدود سازند.
ـ تا از مصرف ساير داروهاى OTC (بدون نسخه)، مگر با تجويز پزشک امتناع کنند.
ـ بر تحمل مريض نسبت به ساير رژيم‌هاى طبي: غذا، ورزش، کاهش استرس، و دارودرماني‌هاى ديگر، تأکيد کنيد.
درمان مصرف بيش از حد دارو: از بين بردن فيبريلاسيون، استفاده از آتروپين در مورد بلوک AV، و استفاده از منقبض‌کننده عروقى در موارد افت فشارخون.