نام فارسى دي‌هيدروتاشيسترول
  نام انگليسى DIHYDROTACHYSTEROL
  نام تجارى دارو DHT, DHt intensol, Hytakerol
  گروه دارويى تنظيم‌كننده كلسيم سرم
  گروه شيميايى دارو آنالوگ ويتامين D
  مكانيسم اثر افزايش جذب كلسيم روده‌اى موردنياز استخوان، افزايش جذب فسفات در توبول‌هاى كليه.
  موارد مصرف استئوديستروفى كليوي، هيپوپاراتيروئيدي، پسودوهيپوپاراتيروئيدي، هيپوفسفاتمى فاميليال، تتانى هيپوكلسميك پس از عمل تيروئيد.
  ميزان مصرف هيپوفسفاتمي:
بالغين و بچه‌ها: خوراكى ۲ـ۵/۰ ميلي‌گرم روزانه، دوز نگهدارنده ۵/۱ـ۳/۰ ميلي‌گرم در روز مي‌باشد.
هيپوپاراتيروئيد / سودوهيپوپاراتيروئيدي:
بالغين: خوراكى ۴/۲ـ۸/۰ ميلي‌گرم روزانه به‌مدت يك‌هفته؛ دوز نگهدارنده ۲ـ۲/۰ mg در روز است كه براساس سطح سرمى كلسيم تنظيم مي‌شود.
بچه‌ها: خوراكي۵/۱ ميلي‌گرم در روز به‌مدت يك‌هفته، دوز نگهدارنده، ۱ـ۲/۰ ميلي‌گرم در روز است كه براساس ميزان سرمى كلسيم تنظيم مي‌شود.
استئوديستروفى كليوي:
بالغين: خوراكى ۶/۰ـ۱/۰ mg در روز.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، بيمارى كليوي، هيپرفسفاتمي، هيپركلسمي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
چشم، گوش، حلق و بيني: وزوز گوش.
دستگاه عصبى مركزي: خواب‌آلودگي، سردرد، سرگيجه، تب و بي‌حالي.
گوارشي: تهوع، اسهال، استفراغ، زردي، بي‌اشتهائي، خشكى دهان، يبوست، دل‌پيچه، مزه فلزى در دهان.
عضلانى اسكلتي: درد عضلاني، درد مفاصل، كاهش رشد استخواني.
ادرارى تناسلي: پرادراري، دفع زياد کلسيم از ادرار، افزايش فسفات خون، هماچورى (خون در ادرار).
احتياطات: حاملگى (گروه C)، سنگ کليه، شيردهي، بيمارى قلبى عروقى بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: از روده کوچک. اوج اثر: ۲ـ۱ هفته. مدت اثر: ۲ هفته متابوليسم: کبدى (به متابوليت فعال).
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ BUN، کلسيم ادراري، ALT, AST، کلسترول، کلر، کراتينين، اسيد اوريک، PH ادراري، فسفات، ممکن است افزايش کلسيم ايجاد شود. سطح کلسيم بايد ۱۰ـ۹ mg/dL، ويتامين D و ۱۳۰ـ۵۰ IU/dL,D و سطح فسفات بايد ۷۰mg/dL خون باشد.
ـ آلکالن فسفاتاز؛ ممکن است کاهش يابد.
ـ افزايش سطح خونى دارو، چرا که به سرعت ممکن است واکنش‌هاى توکسيک ايجاد شوند.
توصيه‌ها:
ـ دوز فرم خوراکى دارو براساس ميزان خونى آن هر ۴ هفته افزايش داده مي‌شود.
روش تهيه / تجويز:
ـ در محفظه‌هاى محکم، مقاوم به نور و در دماى اتاق نگهدارى شود.
ـ در صورت نياز، مصرف سديم و پتاسيم را محدود کنيد.
ـ در نارسائى مزمن کليوى و در صورت لزوم، مصرف مايعات را محدود کنيد.
ارزيابى باليني:
خشکى دهان، مزه فلزى دردهان، پرادراري، درد استخوان، ضعف عضلاني، سردرد، خستگي، وزوز گوش، تغيير در سطح هوشياري، نبض نامنظم، ديس‌ريتمي، افزايش تعداد تنفس، بي‌اشتهائي، تهوع، استفراغ، اسهال و يبوست که ممکن است نشانگر هيپرکلسمى باشند.
وضعيت کليوي: کاهش دفع ادرارى (اليگوري، آنوري)، ادم انتهاها، افزايش وزن در حد ۵/۲ کيلوگرم، ادم پرى اربيتال (دور چشم).
وضعيت تغذيه‌اي، از مصرف غذاهاى حاوى ويتامين D (شير، بعضى از غذاهاى دريائي)، کلسيم (محصولات لبني، سبزيجات تازه)، فسفات (محصولات لبني) خوددارى شود.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ نشانه‌هاى هيپرکلسمى به مريض گفته شود.
ـ غذاهاى سرشار از کلسيم به مريض گفته شود.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
افزايش کاذب: کلسترول