نام فارسى دکسترومتورفان هيدروبروميد
  نام انگليسى DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE
  نام تجارى دارو Benylin DM, Cremacoat, Delsym, DM Cough, Koffex, Mediquell, Ornex DM, Pedia Care, Pertussin B, Robidex, Romilar CF
  گروه دارويى ضدسرفه، غيرمخدر
  گروه شيميايى دارو مشتق لوورفانول
  مكانيسم اثر مهار مركز سرفه در بصل‌النخاع.
  موارد مصرف سرفۀ بدون خلط.
  ميزان مصرف بالغين: 10 تا 20mg هر 4 ساعت يا 30mg‌هر 8-6 ساعت و حداكثر تا 120mg‌ در روز داده مي‌شود. فرم پيوسته‌رهش قطره‌اى 60mg‌ دوبار در روز و حداكثر تا 120mg/day.
بچه‌هاى 12-6 سال: خوراكى 5 تا 10mg هر 4 ساعت؛ قطره پيوسته‌رهش 30mg ؟؟؟ و حداكثر تا 60mg/day.
بچه‌هاى 6-2 سال: خوراكى 2/5 تا 5mg‌ هر 4 ساعت يا 7/5mg هر 8-6 ساعت و حداكثر تا 30mg/day.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، آسم/آمفيزم، سرفۀ خلط‌دار، سرفه دائمي، اختلال فعاليت كبدي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبى مركزي: گيجي.
گوارشي: تهوع.
احتياطات: تهوع، استفراغ، افزايش دما، سردرد مداوم، هيپرتروفى پروستات، مصرف همزمان MAOI حاملگى (در گروه C قرار دارد) بااحتياط مصرف شود.
فارماكوكينتيك: جذب گوارشي: كامل. شروع اثر: 30-15 دقيقه. مدت اثر: ۶ـ۳ ساعت. متابوليسم: کبدي. دفع: کليوي.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ به‌علت امکان کاهش متابوليسم افراد بزرگسال دوز دارو کاسته شود.
روش تهيه / تجويز:
ـ مصرف مايعات را به‌منظور آبکي‌کردن ترشحات، افزايش دهيد.
ـ اتاق فرد بيمار را مرطوب نگهداريد.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: از بين رفتن سرفه.
سرفه: فرم، تعداد سرفه‌ها، ويژگي‌هاى سرفه منجمله همراه خلط بودن آن.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ تا تثبيت فرد برروى اين وضعيت داروئي: از رانندگى و ساير کارهاى مخاطره‌آميز اجتناب شود.
ـ از سيگار کشيدن، حضور در اتاق سيگاري‌ها، مواد آلوده‌کننده محيطي، گرد و خاک، عطريات و مواد شوينده‌اى که باعث افزايش سرفه مي‌شوند، اجتناب کنيد.