نام فارسى دکسترانومر
  نام انگليسى DEXTRANOMER
  نام تجارى دارو Debrisan
  گروه دارويى تميزكننده زخم
  مكانيسم اثر دانه‌هاى خشك و آبدوست پليمردكستر آن ضمن تماس با سطوح ضايعات باعث جذب ترشحات بافتى مي‌شود. با جذب فيبرين و فيبرينوژن، پروتئين و باكترى باعث كاهش التهاب و ادم و اسكار شده، زمان بهبود زخم را كوتاه مي‌كند.
  موارد مصرف تميزكردن ترشح زخم‌هاى ناشى از سوختگي، زخم بستر، زخم‌هاى استازوريدي، زخم‌هاى تروماتيك عفوني.
  ميزان مصرف بالغين و كودكان: به‌مقدار لازم روزى 4-2 بار به‌طور موضعى برروى ضايعات ماليده شود.
موارد منع مصرف: فيستول عميق، حفرات عميق بدن، مجارى سينوسي، زخم‌هاى خشك، محل‌هائى كه برداشت كامل دارو از آنجا امكان‌پذير نيست.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
موضعي: اريتم، درد، تحريك، خونريزي، تاول در حين زخم‌ها.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ ابتدا زخم را دبريدمان كرده و شستشو دهيد، دارو را به داخل سطح مرطوب ريخته، ناحيه را با گاز استريل (به‌طورى كه اجازه اتساع دانه‌ها را بدهد) بپوشانيد.
ـ درمورد قسمت‌هائى که دسترسى به آنها مشکل است با مخلوط‌کردن سه قسمت دارو با يک قسمت گليسيرين خميرى تهيه کرد و آن را به زخم ماليد.
ـ براى نوبت بعدى بهتر است دانه‌ها را قبل از آن که اشباع و خشک شوند برداشت شوند (دانه‌ها در حالت اشباع به رنگ زرد مايل به خاکسترى درمي‌آيند). دانه‌ها را مي‌توان ضمن شستشو با آب استريل پاک کرد.
ـ با اتمام ترشح زخم و تشکيل بافت گرانولاسيون مصرف دارو را قطع کنيد.