نام فارسى دسيپرامين هيدروکلرايد
  نام انگليسى DESIPRAMIN HYDROCHLORIDE
  نام تجارى دارو Pertofran
  گروه دارويى ضد افسردگى
  گروه شيميايى دارو ضد افسردگى سه‌حلقه‌اى
  مكانيسم اثر با مهار پمپ آمين، بازجذب NE و HTـ5 در نورون‌هاى پيش‌سيناپسى را مهار مي‌كند، همچنين داراى اثر آنتي‌هيستامين است.
  موارد مصرف رفع افسردگى - دردهاى مزمن مانند ميگرن، سردردهاى تنشي، نروپاتى ديابتي، درد سرطاني، درد مفاصل ترك اعتياد به كوكائين - بوليميانروزا Bulimia Nervosa، اختلالات Panic.
  ميزان مصرف بسته به تحمل بيمار از 25mg در روز شروع‌كرده و تا 100 تا 200mg/day قابل افزايش است.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به دارو، فاز بهبود انفاركتوس حاد ميوكارد، مصرف همزمان با داروهاى MAOI.
  توضيحات دارو عوارض جانبي: اثرات ناخواسته عمدتاً مربوط به عوارض آنتي‌كولينرژيك دارو است:
گوارشي: خشكى دهان، تارى ديد، يبوست.
چشم: افزايش فشار داخل چشم، افتادگى پلك، ميدرياز.
قلبى - عروقي: افت فشارخون وضعيتي، افزايش فشارخون - آريتمي، بلوك قلبي.
موارد احتياط: افراد مسن، بيماران قلبى حين درمان، قبل از عمل جراحي، ديابت، سابقه حساسيت به نور خورشيد، حاملگى (گروه C)، شيردهي.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ EKG و معاينه کامل قلبى در بيماران قبل از مصرف دارو.
(براى اطلاعات بيشتر مراجعه شود به تک نگار
IMIPRAMINE, AMITRIPTYLINE)