نام فارسى دانازول
  نام انگليسى DANAZOL
  نام تجارى دارو Cyclomen, Danocrine
  گروه دارويى آندروژن‌ها
  گروه شيميايى دارو از مشتقات آلفا - اتينيل تستوسترون
  مكانيسم اثر آتروفى نسج اندومتر و كاهش FSH و LH كه ازطريق غده هيپوفيز كنترل مي‌شود و اين سبب ايجاد آمنوره و عدم تخمك‌گذارى مي‌شود. موارد تثبيت‌نشده مثل ژينكوماستي، بلوغ زودرس، منوراژي، سندرم قبل از قاعدگي، ITP، آنمى هموليتيك.
  موارد مصرف در اندومتريوز، در جلوگيرى از آنژيوادم ارثي، و بيماري‌هاى فيبروكسيتيك پستان.
  ميزان مصرف اندومتريوز:
بالغين: مصرف دارو را پس از رد احتمال حاملگى شروع مي‌كنيم. مصرف خوراكى در ابتدا با 500 ميلي‌گرم دوبار در روز و سپس كاهش به 400 ميلي‌گرم دوبار در روز و به‌مدت 3-9 ماه ادامه مي‌أهيم. رژيم درمانى را نبايد تكرار كرد.
بيماري‌هاى فيبروكيستيك پستاني:
بالغين: مصرف خوراكى 400-100 ميلي‌گرم در روز و در دوزهاى منقسم كه به‌مدت 6-2 ماه ادامه مي‌دهيم.
آنژيوادم ارثي:
بالغين: مصرف خوراكى 200 ميلي‌گرم 3-2 بار در روز تا وقتى كه پاسخ مناسب درمانى كسب شود سپس دوز دارو را به 100 ميلي‌گرم و در فواصل 3-1 ماهه تقليل مي‌دهيم.
موارد منع مصرف: در بيماري‌هاى شديد كليه و قلب و بيماري‌هاى شديد كبد، در حساسيت مفرط و خونريزي‌هاى (غيرطبيعي) دستگاه تناسلي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
پوست: راش، ضايعات شبه‌آكنه، مو و پوست چرب، گُرگرفتگي، تعريق، آكنه ولگاريس، آلوپسي، هيرسوتيسم.
سيستم عصبى مركزي: سرگيجه، سردرد، خستگي، ترمور، گزگز، گُرگرفتگي، تعريق، اضطراب، عدم تعادل و بي‌خوابي.
عضلانى اسكلتي: درد و اسپاسم عضلاني.
قلب عروقي: افزايش فشارخون.
دستگاه ادرارى تناسلي: خون در ادرار، آمنوره، آتروفى واژن، کاهش ميل جنسي، و کاهش اندازه پستان و بزرگ‌شدن کليتوريس و آتروفى بيضه.
گوارشي: تهوع، استفراغ، يبوست، افزايش وزن و ايکتر انسدادي، چشم، گوش، حلق و بيني: سندرم کانال کارپ، ادم ملتحمه و احتقان بيني.
اندوکرين: تست تحمل گلوکز غيرطبيعى مي‌شود.
احتياطات:
در سردرد ميگرنى و اختلالات صرعي، در حاملگى (در گروه X قرار دارد) بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: دفع: کليوى (نيمه عمر ۵/۴ ساعت).
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ پتاسيم، قندخون، قند ادرار، در صورت درمان درازمدت بايد ارزيابى شوند.
ـ توزين روزانه: در صورتي‌که افزايش وزن بيش از ۵ پوند در هفته باشد به پزشک اطلاع دهيد.
ـ ميزان مصرف و دفع آب؛ نسبت به کاهش برونده ادرارى و افزايش ادم توجه داشته باشيد.
توصيه‌ها:
ـ براى کاهش علائم گوارشى با شير يا غذا مصرف شود.
ـ در ظروف دربسته و دماى اتاق نگهدارى شود.
ـ تعيين محدوده ورزش‌هائى که در بيماران بدون حرکت بايد انجام شود.
ارزيابى باليني:
پاسخ به درمان: کاهش درد ناشى از اندومتريوز، کاهش اندازه و درد در بيمارى فيبروکيستيک پستان.
ادم، افزايش فشار خون علائم قلبى و زردى بررسى شود.
وضعيت رواني: رفتار، عاطفه، خلق، تغييرات رفتاري، تهاجم و اختلالات خواب و افسردگى بررسى شود.
علائم ويريليزاسيون: عميق شدن صدا، کاهش ميل جنسي، موهاى صورت (که ممکن است غيرقابل برگشت باشد) بررسى شود.
افزايش کلسيم خون: علائم گوارشي، پرنوشي، پرادراري، افزايش سطح کلسيم پلاسما کاهش تونوس عضلانى بررسى شود.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ که در صورت کاهش پاسخ درمانى به پزشک اطلاع دهند.
ـ دارو را به‌طور ناگهانى قطع نکنيد بلکه طى مدت چند هفته و به‌تدريج قطع کنيد.
ـ زنان نامنظمي‌هاى قاعدگى را اطلاع دهند چرا که معمولاً آمنوره رخ مي‌دهد هرچند ۳ـ۲ ماه بعد از قطع دارو قاعدگى دوباره به حالت اول باز مي‌گردد.
ـ معاينه مرتب پستان توسط خود بيمار و گزارش هرگونه افزايش در اندازه ندول‌هاى پستاني.
ـ دارو مي‌تواند سبب عدم تخمک‌گذارى شود، ولى ۹۰ـ۶۰ روز پس از قطع دارو به حالت اول برمي‌گردد.
ـ اندومتريوز بعد از قطع دارو مجدداً مي‌تواند عود کند.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
افزايش در: کلسترول
کاهش: در کلسترول، T3, T4, تست باز جذب يد ۱۳۱ توسط تيروئيد، KSـ۱۷ و يد متصل به پروتئين.
تداخل در: تست تحمل گلوکز.