نام فارسى سيپروترون کامپاند
  نام انگليسى CYPROTERONE COMPOUND
  نام تجارى دارو Diane
  گروه دارويى ضدآندروژني، جلوگيرى از حاملگى
  گروه شيميايى دارو تركيب سيپروترون، و اتينيل استراديول
  موارد مصرف درمان آكنه در خانم‌هائى كه از درمان با آنتي‌بيوتيك نتيجه نگرفته‌اند. درمان پرموئى خفيف تا متوسط، و جلوگيرى از بارداري.
  ميزان مصرف بالغين: شروع از روز 5 قاعدگى به‌مدت 21 روز، سپس قطع مصرف دارو به‌مدت 7 روز و تكرار مجدد دوره درمان.
  توضيحات دارو (جهت اطلاعات بيشتر به تك‌نگارهاى CYPROTERONE ACETATE و ETHINYL ESTRADIOL مراجعه شود).