نام فارسى سيکلوسپرين
  نام انگليسى CYCLOSPORINE
  نام تجارى دارو Sandimmun
  گروه دارويى مهاركنندۀ سيستم ايمنى
  گروه شيميايى دارو از پپتيدهاى مشتق از قارچ
  مكانيسم اثر با مهاركردن لنفوسيت‌هاى T سبب مهار سيستم ايمنى مي‌گردد.
  موارد مصرف در پيوند عضو يا جلوگيرى از رد پيوند؛ موارد تثبيت‌نشده مانند سندرم شوگرن.
  ميزان مصرف بالغين: مصرف خوراكى 15 ميلي‌گرم / كيلوگرم چند ساعت قبل از عمل جراحى و روزانه به‌مدت 2 هفته مصرف شود و سپس دوز را با كاهش 2/5 ميلي‌گرم / كيلوگرم در هفته تا 10-5 ميلي‌گرم/ كيلوگرم در روز برسانيد از تزريق وريدى 6-5 ميلي‌گرم / كيلوگرم چند ساعت قبل از عمل جراحى به‌طور روزانه و پس از فرم خوراكى دارو استفاده كنيد.
موارد منع مصرف: در حسايت مفرط.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
گوارشي: تهوع، استفراغ، اسهال، كانديديازيس دهانى و هيپرپلازى لثه، مسموميت كبدي، پانكراتيت.
پوست: راش، جوش، هيرسوتيسم.
سيستم عصبى مركزي: ترمور، سردرد.
دستگاه ادرارى تناسلي: وجود آلبومين، خون، و پروتئين در ادرار و نارسايى كليه.
احتياطات: در بيمارى شديد کليوى و کبدى و در حاملگى (در گروه C قرار دارد) با احتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: ۳۰% اوج اثر: ۴ـ۳ ساعت. متابوليسم: کبدى (داراى چرخه روده‌اى ـ کبدي). دفع: گوارشى (نيمه عمر: ۲۷ـ۱۹ ساعت)
تداخلات داروئي: مصرف همزمان داکسي‌سيکلين، اريترومايسين، دانازول، ديلتيازم، کتوکونازول، متوکلوپراميد، آمينوگليکوزيد و NSAIDS باعث افزايش سطح سرمى دارو مي‌شوند؛ فني‌توئين، ريفامپين، ايزونيازيد و کاربامازپين باعث کاهش سطح سرمى آن مي‌شوند.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ تست‌هاى کليه: BUN، کراتينين حداقل هر ماه طى درمان انجام شود و ۳ ماه بعد از اتمام درمان نيز اين کار انجام شود.
ـ تست‌هاى عملکرد کبد: آلکالن فسفاتاز ALT, AST, بيليروبين.
ـ سطح خونى دارو در طى مدت درمان.
توصيه‌ها:
ـ تزريق وريدى بعد از رقيق کردن ۵۰ ميلي‌گرم از دارو در ۱۰۰ـ۲۰ ميلي‌ليتر از نرمال سالين يا دکستروزواتر ۵ درصد انجام مي‌شود و طى مدت ۷ـ۶ ساعت تزريق مي‌شود، از يک پمپ انفوزيون استفاده کنيد.
ـ چند روز قبل از انجام پيوند دارو داده شود.
ـ به‌همراه کورتيکواستروئيدها مصرف شود.
ـ براى رفع علائم گوارشى با غذا مصرف شود و يا همراه شيرکاکائو مصرف شود.
ـ به‌همراه ترکيبات ضد قارچى دهانى براى عفونت‌هاى کانديديائى مصرف شود.
ارزيابى باليني:
مسموميت کبدي: کدرشدن ادرار، زردي، خارش، مدفوع کم‌رنگ که در صورت بروز اينها دارو بايد قطع شود.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ تب و لرز و گلودرد و خستگى را گزارش کنند که ممکن است نشانگر بروز يک عفونت شديد باشد.
ـ از اقدامات جلوگيرى حاملگى طى مدت درمان استفاده کنند و تا ۱۲ هفته بعد از اتمام درمان نيز اين کار را ادامه دهند.