نام فارسى سيکلوسرين
  نام انگليسى CYCLOSERINE
  نام تجارى دارو Seromycin
  گروه دارويى ضد سل
  گروه شيميايى دارو ُُS.oichidaceus، آنتي‌بيوتيك
  مكانيسم اثر مهار ساخته‌شدن RNA، و كاهش تكثير باسيل سل.
  موارد مصرف درمان سل (توأم با داروها ديگر)، عفونت حاد مجارى ادرارى ناشى از E.Coli.
  ميزان مصرف بالغين: مصرف خوراكى 250 ميلي‌گرم در هر 12 ساعت و به‌مدت 14 روز و سپس 250 ميلي‌گرم در هر هشت ساعت و به‌مدت 2 هفته؛ درصورت عدم وجود علائم مسموميت، درمان ادامه مي‌يابد سپس 250 ميلي‌گرم در هر 6 ساعت درصورت عدم وجود علائم مسموميت درمان ادامه مي‌يابد و حداكثر مي‌توان تا 1 گرم در روز مصرف كرد.
عفونت مجارى ادراري:
250mg خوراكى هر 12 ساعت به‌مدت 2 هفته.
موارد منع مصرف: در حساسيت مفرط، اختلالات صرعي، بيماري‌هاى كليوى و مصرف مزمن الكل، اضطراب شديد، سابقه سايكوز.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
پوستي: درماتيت، حساسيت نسبت به نور.
قلبى عروقي: نارسائى احتقانى قلب و آريتمي‌هاى قلبي.
سيستم عصبى مركزي: سردرد، اضطرب، خواب‌آلودگي، ترمور، تشنجات، بي‌حسي، افسردگي، اغماء، جنون، تهاجم.
چشم، گوش، حلق و بيني: تارى ديد، نوريت عصب چشمي، و ترس از نور.
خون: آنمى مگالوبلاستيک، کاهش ويتامين B12 و اسيد فوليک، لکوسيتوز.
دستگاه ادرارى تناسلي: نکروز توبولر، کاهش پتاسيم در خون، آلکالوز.
احتياطات: در حاملگى (در گروه C قرار دارد) و در بچه‌ها بااحتياط مصرف شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى ‌آزمايشگاهي:
ـ تست‌هاى کبدى به‌طور هفتگي: AST, ALT, بيليروبين.
ـ وضعيت کليوي: قبل از درمان و در هر ماه: BUN, کراتينين برون‌ده ادرارى و وزن مخصوص آن و آزمايش کامل ادرار.
ـ سطح خونى دارو، کمتر از ۳۰ ميکروگرم در ميلي‌ليتر نگهداشته شود چرا که مسموميت ممکن است رخ دهد.
توصيه‌ها:
ـ با غذا مصرف شود تا علائم گوارشى تخفيف يابند.
ـ در صورت بروز استفراغ از داروهاى ضداستفراغ استفاده شود.
ـ بعد از انجام C&S، در هر ماه مقاومت باکترى را بررسى کنيد.
ـ در ظروف دربسته و در دماى اتاق نگهدارى شود.
ارزيابى باليني:
وضعيت رواني: رفتار، خلق، تغييرات رفتاري؛ جنون ممکن است رخ دهد.
وضعيت کبدي: کاهش اشتهاء، زردي، تيره‌شدن ادرار، خستگي.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ در صورت مصرف دارو از الکل استفاده نکنيد.
ـ از نظر زمانى توجه به ظرفيت تحمل دوز مصرفى برنامه‌ريزى شده دارو مهم است.
ـ مسموميت عصبى را اطلاع دهيد: اغماء، سردرد، خواب‌آلودگى و سرگيجه از انجام کارهاى خطرناک اجتناب ورزند.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
افزايش در: ALT, AST.
درمان مصرف بيش از حد دارو: ويتامين B6 تجويز کنيد به‌علاوه از داروهاى ضدصرع و شستشوى معده و نيز اکسيژن و کمک‌رسانى تنفسى بهره بگيريد.