نام فارسى سيانوکوبالاماتين (ويتامين ب ۱۲)/ هيدروگزوکوبالامين
  نام انگليسى CYANOCOBALAMIN (Vitamin B12)/Hydroxocobalamin
  نام تجارى دارو Anacobin, Betalin 12, Crystamine, Cyanabin, Redisol, Sytobcx
  گروه دارويى ويتامين گروه B
  مكانيسم اثر براى عملكرد مناسب اعصاب، متابوليسم پروتئين و كربوهيدرات‌ها، رشد طبيعى فرد، رشد و نمو گلبول‌هاى قرمز و توليد مثل سلولي، ضرورى است.
  موارد مصرف كاهش ويتامين B12، آنمى بدخيم (pernicious)، سندرم سوءجذب ويتامين B12، در تست شيلينگ، افزايش نياز در حاملگى و تروتوكسيكوز، در آنمى هموليتيك خونريزي‌ها و بيماران كليوى و كبدي.
  ميزان مصرف بالغين: مصرف خوراكى 25 ميكروگرم در روز به‌مدت 15-10 روز و دوز نگهدارنده به‌صورت 100-200 ميلي‌گرم تزريق عضلانى در هر ماه، با تزريق عضلانى يا زيرجلدى 100-30 ميكروگرم در روز به‌مدت 10-5 روز و دوز نگهدارنده به‌صورت 200-100 ميكروگرم تزريق عضلانى در هر ماه مي‌باشد.
بچه‌ها: مصرف خوراكى 100 ميكروگرم به‌مدت 10-5 روز تامجموع 1 تا 5 ميلي‌گرم و دوز نگهدارنده به‌صورت 60 ميكروگرم تزريق عضلانى در هر ماه يا بيشتر و يا تزريق عضلانى يا زيرجلدى 1 الى 30 ميكروگرم در روز به‌مدت 10-5 روز و دوز نگهدارنده به‌صورت 60 ميكروگرم تزريق عضلانى در هر ماه يا بيشتر مي‌باشد.
آنمى بدخيم/ سندرم سوءجذب:
بالغين: تزريق عضلانى 1000-100 ميكروگرام روزانه به‌مدت 2 هفته و سپس 1000-100 ميكروگرم تزريق عضلانى در هر ماه.
بچه‌ها: تزريق 500-100 ميكروگرم طى مدت دو هفته يا بيشتر از 500-100 ميكروگرم و سپس 60 ميكروگرم در هر ماه به‌صورت تزريق عضلانى يا زيرجلدى داده مي‌شود.
تست شيلينگ:
بالغين و بچه‌ها: تزريق عضلانى 1000 ميكروگرم به‌صورت تك‌دوز.
موارد منع مصرف: در حساسيت مفرط نسبت به دارو و آتروفى ارثى عصب چشمى (بيمارى لبر)، عدم تشخيص كمبود همزمان اسيد فوليك.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
سيستم عصبى مركزي: گُرگرفتگي، آتروفى عصب چشمي.
گوارشي: اسهال.
قلبى عروقي: نارسائى احتقانى قلب ترومبوز عروق محيطي، ادم ريه.
پوست:‌خارش، راش، درد در محل تزريق.
خوني: كاهش پتاسيم خون.
احتياطات: در حاملگى در (گروه A و درصورت مصرف بيش از حد در گروه C قرار دارد) در شيردهى و در بچه‌ها با احتياط مصرف شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ عملکرد دستگاه گوارش: از نظر اسهال و يبوست.
ـ مقادير پتاسيم خون از زمان شروع درمان.
ـ CBC براى اينکه ببينيم رتيکولوسيت‌ها در طى هفته اول درمان افزايش داشته است.
ـ آيا افزايش در گلبول‌هاى قرمز و هموگلوبين نيز وجود داشته است.
توصيه‌ها:
ـ به‌علت طعم بد دارو مي‌توان آن را با آب‌ميوه مصرف کرد.
ـ در صورت امکان با غذا مصرف شود تا جذب بهترى داشته باشد.
ـ در صورتي‌که منع مصرفى از نظر زندگى فرد در کار نيست مي‌توان در آنمى بدخيم از تزريق عضلانى دارو استفاده کرد.
روش تهيه / تجويز:
ـ دور از نور و گرما نگهدارى شود.
ارزيابى باليني:
پاسخ به درمان: کاهش بي‌اشتهائى و تنگي‌نفس کوششى و طپش قلب، احساس گزگز و جنون و اختلالات بينائي.
وضعيت تغذيه: زرده تخم‌مرغ، ماهي، کبد و کليه انواع صدف که منابع خوبى از نظر ويتامين B12 است مصرف شود.
ـ ادم ريه و تشديد وضعيت نارسائى احتقانى قلب در بيماران.
آموزش به بيماران و خانواده:
ـ که در صورت وجود آنمى بدخيم بايد در تمام عمر درمان را ادامه دهند و رژيم غذائى معتدلى داشته باشند.
ـ از تماس با کساني‌که عفونت دارند اجتناب کنيد.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
مثبت کاذب: فاکتور داخلي
درمان مصرف بيش از حد دارو: قطع مصرف دارو.