نام فارسى قطران زغال سنگ
  نام انگليسى COAL TAR
  نام تجارى دارو Aquatar, Estar, Poly tar, Psorigel, Tototar
  گروه دارويى ضدپسوريازيس، ضدسبوره
  گروه شيميايى دارو تركيب قطران ذغال‌سنگ
  مكانيسم اثر كاهش تكثير سلول‌ها در اختلالات پروليفراتيو و هيپرپلازى پوست.
  موارد مصرف درماتيت آتوپيك، درماتيت سبورئيك، پسوريازيس (همراه با اشعه ماوراء بنفش)، شوره‌سر.
  ميزان مصرف بالغين: لوسيون آن را مي‌توان 4-2 بار در روز به‌صورت موضعى استفاده كرد.
از صابون آن مي‌توان 3-2 باردر روز به‌طور موضعى استفاده كرد.
شامپوى آن را مي‌توان 3-2 بار در هفته در حمام براى سر و بدن استفاده كرد.
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
پس از مصرف دارو بدن را به‌علت احتمال بروز واكنش حساسيت به نور حداقل به‌مدت 24 ساعت از تابش مستقيم آفتاب دورنگهداريد.
به‌دليل قابل اشتعال بودن، آن را از معرض شعله و آتش مستقيم دور نگهداريد.
آموزش به بيمار و خانواده:
به بيمار توضيح دهيد از استفاده دارو در محل عفونت، تاول و زخم سطحى اجتناب کند.
ـ اين ماده ممکن است باعث رنگى شدن پوست يا لباس شود.