نام فارسى کو ـ آموکسي‌کلاو
  نام انگليسى CO - AMOXICLAV
  نام تجارى دارو Augmentin, Clavulin
  گروه دارويى آنتى‌بيوتيک
  گروه شيميايى دارو تركيب آمينوپني‌سيلين و مهاركنندۀ بتالاكتاماز
  مكانيسم اثر اسيد كلاولانيك (بصورت نمك سديم، آنزيم بتالا كتاماز باكترى را مهاركرده و از تخريب آموكسي‌سيلين) توسط اين آنزيم جلوگيرى مي‌كند.
  موارد مصرف عفونت‌هاى ناشى از ميكروب‌هاى توليدكننده بتالاكتاماز، عفونت‌هاى مجارى تنفسي، گوش، سينوس‌ها، پوست و مجارى ادراري.
  ميزان مصرف بالغين: 250 تا 500mg خوراكى هر 8 ساعت.
كودكان: 20 تا 40mg/kg خوراكى هر 8 ساعت.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به پني‌سيلين‌ها، منونوكلئوز عفوني، حاملگى (گروه B).
  توضيحات دارو عوارض جانبي: كهير، بثورات پوستي، اسهال، تهوع، استفراغ، افزايش آنزيم‌هاى كبدي، واژينيت كانديدائي، ترومبوسيتوز خفيف، تضعيف مغز استخوان، گلومرولونفريت.
احتياطات: نارسائى كليوي، شيردهي.
فارماكوكينتيك: جذب گوارشي: كامل. اوج اثر: 2-1 ساعت. متابوليسم: كبدي. دفع: کليوى (نيمه عمر: آموکسى سيلين ۳/۱ ـ ۱ ساعت، کلاوولانات ۲/۱ـ۷۸/۰ ساعت).
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ کشت از نمونه مورد نظر و انجام آنتي‌بيوگرام.
ـ پرسش از سابقه حساسيت مفرط به پني‌سيلين‌ها و سفالوسپورين‌ها.
توصيه‌ها:
ـ يک قرص ۵۰۰ ميلي‌گرم معادل دو قرص ۲۵۰ ميلي‌گرم نيست زيرا هر دو داراى مقدار يکسانى کلاولانات هستند.
ـ محلول سوسپانسيون باقي‌مانده را پس از ۱۰ روز دور بريزيد.
ارزيابى باليني:
تأثير درماني: براساس بهبود علائم باليني، نمونه‌بردارى و کشت‌هاى مکرر.
حساسيت مفرط: بثورات کهيري، ظرف چند روز پس از شروع درمان مي‌تواند نشان‌دهنده حساسيت مفرط باشد و بايد بررسى شود. راش‌هاى اريتماتو و ماکولوپاپولر لزوماً ناشى از حساسيت مفرط نيست اما بايد اطلاع داده شود.
واژينيت کانديدائي: شامل ترشحات سفيد و بدون بو، التهاب و خارش و سوزش واژن و فرج (مي‌تواندى از ميکونازول يا کلوتريمازول موضعى استفاده کنيد).